Sprzedaż spółek należących do Grupy Ciech

Sprzedaż spółek należących…
Nabywcą akcji stanowiących 99,62% kapitału zakładowego Zakładów Chemicznych Alwernia jest firma Alwernia Invest Sp. z o.o. Umowa przedwstępna sprzedaży akcji ma charakter warunkowy i jest uzależniona między innymi od uzyskania zgody UOKiK i spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce Alwernia, w kwocie około 14,2 mln złotych. Cena sprzedaży akcji Spółki została ustalona na poziomie 13,4 mln USD (ok. 41,4 mln zł).
W planach Grupy Ciech jest również sprzedaż Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna". Jak informuje portal parkiet.com, termin zbierania ofert został wydłużony do 18 lutego, co mogłoby świadczyć o trudnościach ze znalezieniem nabywcy.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska