Zielone świato dla toruńskiej inwestycji Boryszewa

Zielone świato dla toruńskiej inwestycji Boryszewa
W grudniu ub.r. wchodząca w skład Grupy Boryszew spółka Boryszew Components Poland uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na zlokalizowanych w Toruniu terenach włączonych do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kosztem 50 mln zł spółka zamierza wybudować fabrykę podzespołów z tworzyw sztucznych dla sektora motoryzacyjnego.

Należące do Boryszewa tereny w Toruniu zostały włączone do PSSE w październiku 2015 r. W ramach projektu przewidziano zakup od Boryszew SA prawa wieczystego użytkowania gruntu (26499 m2) wraz z posadowionym na nim budynkiem magazynowym oraz budowę hali produkcyjnej. Łączna powierzchnia zakładu to ok. 17500 m2. Na terenie PSSE spółka zamierza również świadczyć usługi informatyczne, księgowe i logistyczne.

Prowadzenie działalności w ramach PSSE umożliwia korzystanie ze zwolnienia z podatku CIT w wysokości 35 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z planem minimum zatrudnienia w wysokości 200 osób zostanie osiągnięte do końca 2018 roku, kiedy inwestycja zostanie zakończona.