Złoty Medal Chemii 2017 przyznany!

Złoty Medal Chemii 2017 przyznany!… Zdobywczynią Złotego Medalu Chemii w VII edycji konkursu została Małgorzata Lewińska, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy w historii główna nagroda powędrowała do kobiety. Poza symbolicznym złotym medalem młoda badaczka otrzymała nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawują: prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy w formie ustnej prezentacji przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową. Prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów tegorocznej edycji Złotego Medalu Chemii.

- W tym roku spotykamy się po raz siódmy, aby nagrodzić najlepsze prace młodych naukowców. Wieloletnie doświadczenie wskazuje, że jest to bardzo udana i potrzebna rywalizacja. Konkurs cieszy się prestiżem i dużym zainteresowaniem wśród studentów. Jest dla nas ogromną satysfakcją, iż możemy wyodrębnić i promować najzdolniejszych absolwentów studiów pierwszego stopnia zajmujących się chemią. Jesteśmy przekonani, że w niedługiej przyszłości laureaci będą wyróżniającymi się pracownikami naukowo-badawczymi w instytutach PAN i na wyższych uczelniach - powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

W tym roku zdobywczynią głównej nagrody została Małgorzata Lewińska. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a zwycięstwo wywalczyła dzięki pracy pt. „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Oprócz samego medalu zwyciężczyni otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Srebrny Medal wraz z 5 tys. złotych powędrował do Niny Tarnowicz, absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Paulina Marek i Michał Wrzecionek, otrzymując Brązowe Medale i kwoty 2,5 tys. złotych. Oboje laureaci studiowali na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej.

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia w wysokości 1 tys. złotych. Zdobyli je: Małgorzata Bołt, Martyna Charyton, Monika Topa i Mateusz Witkowski. Podczas sesji finałowej uczestnicy ocenili też siebie nawzajem, w celu przyznania Nagrody Finalistów. Uhonorowana nią została zdobywczyni Srebrnego Medalu, Nina Tarnowicz za swoją pracę i prezentację pt. „Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząsteczkami w układach ciekłokrystalicznych”. Wszyscy finaliści otrzymali także możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN i zrealizowania projektów badawczych
w laboratoriach instytutu.


brak
 

Tworzywa konstrukcyjne, elastomery termoplastyczne, elastyczne folie, tworzywa, farby drukarskie

Polska

Reportaże

Forum