Zmiana w zarządzie spółki Radpol

Zmiana w zarządzie spółki Radpol
Rada nadzorcza Radpolu odwołała z zarządu Andrzeja Pożarowszczyka. Był on jednym z twórców należącego do Radpolu zakładu Rurgaz. Bezpośredni nadzór nad fabryką Rurgaz pełni obecnie prezes Radpolu, Krzysztof Pióro.

- Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Pożarowszczykowi za znaczący wkład w rozwój Rurgazu i grupy Radpol - powiedział Pióro. - Cieszę się, że rozstajemy się w przyjaznej atmosferze i że w razie potrzeby będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z jego rady i pomocy.

- Chciałbym skupić się obecnie na innych inwestycjach, co bardzo utrudniała codzienna praca na rzecz Grupy Radpol - powiedział Andrzej Pożarowszczyk. - Jestem dumny z firmy, jaką wraz z bratem stworzyliśmy. Swoje odejście planowałem od pewnego czasu i dzisiaj mogę to zrobić bez szkody dla firmy, po przeprowadzeniu rozbudowy zakładu i z zamówieniami zapewniającymi dalszy rozwój Rurgazu. Zarówno Radpol jak i Rurgaz pozostają pod dobrą opieką prezesa i pozostałych członków zarządu, co z pewnością umożliwi kontynuację rozwoju w kolejnych latach.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.


brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska