Zmiany w aktywach laboratoryjnych Orlenu

Zmiany w aktywach laboratoryjnych…
1 stycznia br. do struktur spółki Orlen Laboratorium została włączona Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa spółki Pro-Lab, wchodzącej w skład Grupy Anwil. Proces przejęcia objął Laboratorium Nawozów, Laboratorium Tworzyw oraz Zespół ds. Zarządzania Jakością, zlokalizowane na terenie Anwilu. Jednocześnie spółka Orlen Laboratorium przejęła 170 pracowników spółki Pro-Lab.

Zmiany są wynikiem procesu konsolidacji aktywów laboratoryjnych prowadzonego w Grupie Orlen i weszły w życie na mocy umowy podpisanej 5 grudnia 2014 r. przez Orlen Laboratorium i Pro-Lab. Wcześniej obie spółki ściśle ze sobą współpracowały w ramach bieżącej działalności. Od czerwca 2013 r. łączyła je również unia personalna na poziomie zarządu.

Przejęte laboratoria obejmują obsługą analityczną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w Anwilu - od analiz surowców, poprzez złożone analizy międzyoperacyjne, po analizy produktów. Laboratoria wykonują także usługi dla klientów spoza Anwilu w zakresie analiz z zakresu ochrony środowiska, analiz na stanowiskach pracy, analiz tworzyw sztucznych oraz badań rolniczo-ogrodniczych.

Czytaj więcej: Przejęcia 213 Badania 151

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska
brak
 

Aktualizacja

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska