Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Zmiany w radzie nadzorczej… Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty podczas posiedzenia w dn. 2 grudnia dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki. Ze składu rady odwołani zostali: Przemysław Lis i Maciej Baranowski, zaś w ich miejsce powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza. Wraz z wprowadzonymi zmianami personalnymi na przewodniczącego rady nadzorczej wybrano Marka Grzelaczyka.

Nowi członkowie rady nadzorczej powołani zostali na wniosek Skarbu Państwa. W projekcie uchwał na NWZ zmiany tłumaczono koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością spółki.

Monika Fill jest absolwentką studiów europejskich na University of North London oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w warszawskiej Akademii Finansów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze prywatnym oraz w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w tym m.in. w PZU SA i GPW SA. W latach 2006-2010 kolejno członek rady nadzorczej, wiceprezes, a następnie prezes Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 2011-2015 prowadziła działalność konsultingową.

Ireneusz Purgacz jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Aplikację sędziowską odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z siedzibą w Płońsku, zaś aplikację adwokacką - w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku. W latach 1981-1983 był asesorem sądowym, zaś w latach 1986-1995 pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Ciechanowie. Od 1995 roku prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Ciechanowie.

Czytaj więcej: