Zmiany w składzie zarządu Grupy Azoty S.A.

Zmiany w składzie zarządu…

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na członka zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu. Rada powołała również Zbigniewa Paprockiego na członka zarządu Spółki z dniem 18 maja 2021 roku.

Tym samym Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na członka zarządu XII kadencji wybieranego przez pracowników spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca 2021 - 12 kwietnia 2021 roku oraz uznała wybór Zbigniewa Paprockiego. Zbigniew Paprocki złożył w dniu 13 maja 2021 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu Grupy Azoty S.A. ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 roku Witolda Szczypińskiego - wiceprezesa zarządu oraz Artura Kopcia, członka zarządu.

Skład zarządu Grupy Azoty S.A. na XII kadencję od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco: 

  • Tomasz Hinc - prezes zarządu
  • Mariusz Grab - wiceprezes zarządu
  • Filip Grzegorczyk - wiceprezes zarządu
  • Tomasz Hryniewicz - wiceprezes zarządu
  • Grzegorz Kądzielawski - wiceprezes zarządu
  • Marek Wadowski - wiceprezes zarządu
  • Zbigniew Paprocki - członek zarządu

Czytaj więcej:
brak
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska
Długopis
Długopis

Wysłany: 2021-05-18 14:54:14

Nic z tego nie wiadomo .Czy panowie za rok może dwa umożliwią wrogie przejecie przez Rosjan lub Niemców, ewentualnie Francuzów czy Amerykanów Azoty.? Czy będą lojalni w stosunku do Ojców założycieli.