Zmiany w zarządzie polickiej spółki Grupy Azoty

Zmiany w zarządzie polickiej spółki Grupy Azoty
Rada nadzorcza Grupy Azoty Police podjęła uchwałę o powołaniu Anny Podolak do składu zarządu spółki. Z dniem 29 października objęła ona stanowisko wiceprezesa zarządu polickiej części Grupy Azoty.

Anna Podolak związana jest z zakładami chemicznymi w Policach od 1999 roku. Pracowała między innymi jako technolog, specjalista ds. technologicznych, specjalista ds. analiz instrumentalnych oraz specjalista ds. rozwoju. W 2007 roku objęła stanowisko głównego specjalisty ds. rozwoju. Od 2012 roku w strukturach Grupy Azoty pełni funkcję dyrektora Departamentu Obszarów Wsparcia, a w lutym 2013 roku została prezesem spółki African Investment Group SA - nabytej przez Grupę Azoty senegalskiej spółki kontrolującej złoża fosforytów.

Nowa wiceprezes zarządu Polic jest absolwentką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu (Politechnika Szczecińska) oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE (Uniwersytet Szczeciński). W 2010 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Chemicznego na wniosek Anny Podolak został wszczęty przewód doktorski dla obrony pracy na temat badania wpływu właściwości fizykochemicznych ekstrakcyjnego kwasu fosforowego na procesy otrzymywania soli fosforowych.

Oprócz Anny Podolak w zarządzie Polic zasiada Krzysztof Jałosiński (prezes zarządu, dyrektor generalny), Wojciech Naruć (wiceprezes zarządu) oraz Rafał Kuźmiczonek (wiceprezes zarządu).Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8