Znaczący wzrost zysków Grupy BASF

Znaczący wzrost zysków Grupy BASF
18 stycznia 2018 r. Grupa BASF przedstawiła wstępne, nie poddane audytowi wyniki za rok finansowy 2017. Zgodnie z przewidywaniami, poziom sprzedaży oraz zysków operacyjnych jest znacząco wyższy niż w zeszłym roku. Ponadto, zyski zdecydowanie przekroczyły wartości prognozowane przez analityków.

Sprzedaż wzrosła o 12%, osiągając wartość 64,5 mld EUR (2016: 57,6 mld EUR). Przewidywany zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi za rok 2017 wyniesie 8,3 mld EUR i będzie o 32% wyższy niż w roku poprzednim (2016: 6,3 mld EUR). Wzrost zysków osiągnięty rok do roku wynika głównie ze znacznego ich wzrostu w segmencie Chemicals. Do takiego wyniku w największym stopniu przyczyniły się większa wielkość sprzedaży oraz marże uzyskane przez działy Monomers, Petrochemicals oraz Intermediates. Znaczny wzrost zysków w segmencie Oil & Gas, a także w segmencie Other również znacząco wpłynęły na zdecydowanie wyższe zyski operacyjne (przed kosztami nadzwyczajnymi) całej Grupy BASF. Zysk operacyjny przed kosztami nadzwyczajnymi osiągnięty w segmentach Performance Products oraz Functional Materials & Solutions jest niższy niż ten uzyskany w roku 2016. Wynika to głównie z wyższych cen surowców, których nie udało się całkowicie zrekompensować wzrostami cen sprzedaży, a także z wyższych kosztów stałych wynikających z uruchomienia nowych zakładów. Dzięki znacznemu wzrostowi wpływów jaki odnotowano w IV kwartale, zysk operacyjny (przed kosztami nadzwyczajnymi) działu Agricultural Solutions osiągnął on poziom bliski uzyskanemu w roku 2016.

Prognozy przewidują, że zysk operacyjny całej Grupy BASF za pełny rok 2017 zwiększy się o 36%, do poziomu 8,5 mld EUR (2016: 6,3 mld EUR). Według szacunków, dochody netto przewyższą rezultaty zeszłoroczne o 50% i osiągną poziom ok. 6,1 mld EUR (2016: 4,1 mld EUR). Obniżenie podatku CIT w USA z 35% do 21% dało w IV kwartale 2017 roku jednorazowy, niepieniężny dochód z odroczonego podatku wynoszący niemal 400 mln USD.

Wartość zysków Grupy BASF odnotowanych w roku finansowym 2017 znacząco przekroczyła prognozy analityków. Podsumowanie takich analiz, sporządzane na zlecenie BASF co miesiąc, jest dostępne pod adresem: www.basf.com/analysts-estimates.

We wtorek, 27 lutego BASF opublikuje BASF Report 2017, wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz przedstawi komentarz dotyczący zawartych w nim wyników podczas dorocznej konferencji prasowej.

Źródło: BASF


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska