Znaczny wzrost sprzedaży koncernu LANXESS na polskim rynku

Znaczny wzrost sprzedaży koncernu…
28 listopada odbyła się w Warszawie konferencja prasowa koncernu LANXESS z udziałem Wolfganga Heuchela, Dyrektora Naczelnego spółki LANXESS Central Eastern Europe s.r.o oraz Mario Negri - wiceprezesa ds. sprzedaży w regionie EMEA Jednostki Biznesowej Additives koncernu LANXESS. Spotkanie prowadził Ingo Drechsler z działu Corporate Communications LANXESS AG. Polską część koncernu reprezentował pan Ryszard Warecki - Sales Manager Jednostki Biznesowej Additives w LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Głównymi tematami konferencji prasowej były wyniki sprzedaży na rynkach Europy Wschodniej oraz poszerzenie działalności koncernu w branży dodatków a także planowane przejęcia.

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży na polskim rynku. Od 2008 roku sprzedaż na rynku Europy Wschodniej wzrosła z 59 mln EUR do 92 mln EUR w 2016 roku, tj. aż o 56%. Ten pozytywny trend utrzymał się również w 2017 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy sprzedaż wzrosła o 26%, tj. z 70 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku do 88 mln EUR obecnie.

Wśród głównych czynników przyczyniających się do wzrostu sprzedaży na polskim rynku jest działalność w dziedzinie wysoko wydajnych tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrycznego i elektronicznego, a także półproduktów chemicznych, pigmentów dla budownictwa oraz dodatków chemicznych.

- Polska stanowi najważniejszy region wzrostu dla koncernu LANXESS w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tym rynku obserwujemy stabilny wzrost popytu na wysokiej jakości produkty, który jesteśmy w stanie w optymalny sposób zaspokoić dzięki naszemu portfolio specjalistycznych produktów chemicznych - powiedział Wolfgang Heuchel, Dyrektor Naczelny spółki LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Nowe jednostki działające w branży dodatków chemicznych, które weszły w skład koncernu LANXESS w wyniku przejęcia amerykańskiej spółki Chemtura wiosną tego roku, wniosły znaczny wkład w pozytywne wyniki odnotowane dotąd w 2017 r. Wspomniane przejęcie uczyniło koncern LANXESS jednym z najważniejszych dostawców środków opóźniających zapalenie oraz dodatków do smarów.

Po przeprowadzeniu tej transakcji koncern LANXESS przeniósł wszystkie swoje jednostki działające w branży dodatków chemicznych do nowego segmentu pod nazwą Specialty Additives. Ten segment stanowi dodatkowy silny filar Grupy LANXESS, a jego roczna sprzedaż oscyluje wokół 2 mld EUR. Nowy segment zatrudnia ok. 2 tys. pracowników na świecie i obejmuje nowe jednostki biznesowe Additives i Rhein Chemie. Jednostka biznesowa Additives obejmuje połączoną działalność w dziedzinie środków opóźniających zapalenie oraz dodatków do smarów. Z kolei jednostka Rhein Chemie zarządza działalnością koncernu LANXESS w dziedzinie dodatków do kauczuków i dodatków barwiących.

Konferencja prasowa LANXESS

Od lewej: Ingo Drechsler, Wolfgang Heuchel, Mario Negri


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A