Znakomite wyniki Ciechu efektem restrukturyzacji

Znakomite wyniki Ciechu efektem…
W 2014 roku Grupa Ciech odnotowała bardzo dobre, znormalizowane wyniki operacyjne, które były znacząco wyższe niż w roku je poprzedzającym. Choć przychody netto ze sprzedaży w tym okresie nieco spadły 3,24 mld zł (2013: 3,5 mld zł, spadek o 7,3 proc.), to zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 681 mln zł (607 mln zł w roku poprzednim), zaś zysk na działalności operacyjnej - 320 mln zł (140 mln zł w roku 2013, wzrost o 129,2 proc.). Zysk netto wzrósł ponad trzy razy - z 39,5 mln zł w roku 2013 do 166,3 mln zł w roku ubiegłym, zaś EBIDTA znormalizowana wyniosła 514 mln zł, co oznacza wzrost o 15,4 proc.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że osiągnięte wyniki są efektem zarówno konsekwentnie realizowanego programu głębokiej restrukturyzacji Grupy Ciech trwającego od 2012 roku, jak i sprzyjających warunków rynkowych, zwłaszcza w kontekście rosnących marż w segmencie sodowym.

W ubiegłym roku wszystkie spółki Grupy nadal wdrażały indywidualne programy restrukturyzacyjne. Osiągane przez nie rezultaty są korzystne i znajdują odzwierciedlenie w wynikach skonsolidowanych. W 2014 roku istotnie zwiększone zostały moce produkcyjne Grupy. Zainstalowany w Rumunii nowy kalcynator podniósł zdolności produkcyjne tamtejszych zakładów do 460 tys. ton rocznie. Z kolei uruchomiona w październiku rozbudowana instalacja do produkcji nasyconych żywic poliestrowych w Nowej Sarzynie pozwala na zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tys. ton produktu rocznie. Kontynuowany jest główny projekt rozwojowy segmentu sodowego – Soda +200 (rozbudowa mocy produkcyjnych w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tys. ton produktu rocznie – do poziomu 800 tys. ton rocznie w roku 2016).

- Z satysfakcją obserwuję, jak podejmowane przez nas prawie trzy lata temu trudne i niepopularne decyzje przynoszą dziś wymierne efekty – powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Możemy powiedzieć, że restrukturyzacja oznacza dla Ciechu rozwój, choć nie był to łatwy proces dla całej organizacji. Dzięki głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej firma odzyskała rentowność i zbudowała stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju biznesu.

W ubiegłym roku miały również miejsce istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki – w czerwcu akcjonariuszem większościowym została KI Chemistry – spółka z grupy Kulczyk Investments. Model biznesowy określa przyjęta w listopadzie ubiegłego roku nowa strategia Grupy Ciech. W najbliższym czasie spółka skupi się na wzroście organicznym i kontynuacji dotychczasowej działalności w segmencie sodowym i organicznym. Kontynuowana będzie polityka podnoszenia efektywności Grupy. Ciech będzie rozwijać się dwutorowo - koncentrując się na optymalizacji kosztów, dbając przy tym o rozwój i budowę nowych linii produkcyjnych.

- Przed nami kolejne ambitne wyzwania i projekty rozwojowe - mówi Krawczyk. - Wartość firmy wzrasta, a spółka z sukcesem rozwija się w skali globalnej. Z optymizmem patrzę w przyszłość i jestem przekonany, że Ciech jest dziś już zupełnie inną, bardziej dynamiczną firmą i solidnym partnerem biznesowym. Nasz cel pozostaje niezmienny: będziemy nadal budować wartość naszej Spółki dla akcjonariuszy.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska


Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09