Znamy program Plastics Recycling Show Europe

Znamy program Plastics Recycling…

Organizatorzy konferencji PRSE, która odbędzie się w RAI Amsterdam w Holandii w dniach 22-23 czerwca 2022 r., opublikowali pełny program tego wydarzenia. W tym dwudniowym seminarium wezmą udział liderzy polityczni UE oraz przedstawiciele wszystkich sektorów branży tworzyw sztucznych, w tym dostawcy materiałów, maszyn i urządzeń do recyklingu tworzyw sztucznych, firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych i specjaliści ds. gospodarki odpadami. Zakres tematyczny konferencji obejmuje prawodawstwo, innowacje w zakresie projektowania, materiałów, produkcji i opakowań, a także procesy i technologie recyklingu.

Mattia Pellegrini, kierownik działu w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, będzie głównym mówcą podczas sesji otwierającej, zatytułowanej "Recykling tworzyw sztucznych - element układanki". Celem tej sesji jest przedstawienie szerszego obrazu sytuacji w Europie w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych oraz sposobu, w jaki - w połączeniu z innymi środkami - recykling rozwiązuje problem odpadów z tworzyw sztucznych.

Pozostałe sesje pierwszego dnia konferencji będą dotyczyły PET, PVC, tworzyw technicznych i recyklingu chemicznego. Wśród prelegentów sesji poświęconej recyklingowi PET znajdzie się między innymi Bastiaan Schupp, specjalista ds. legislacji w Dyrekcji Generalnej KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Ważnym wystąpieniem dotyczącym recyklingu PVC będzie prelekcja Thomasa Diefenhardta, naukowca i pracownika naukowego Instytutu Fraunhofera, który zajmie się kwestią recyklingu PVC z poużytkowych odpadów podłogowych - Circular Flooring. Wśród prelegentów sesji poświęconej recyklingowi chemicznemu znajdzie się z kolei Camiel Steffanie, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Eastman, który przedstawi temat recyklingu molekularnego.

W sesji poświęconej recyklingowi tworzyw sztucznych przeanalizowane zostaną aktualne trendy rynkowe, nowe technologie i innowacje w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ceren Yargıcı Kovancı, starszy specjalista w firmie Arçelik, przedstawi innowacyjne podejście do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w urządzeniach gospodarstwa domowego, a Jens Kathmann, sekretarz generalny organizacji Styrenics Circular Solutions omówi projektowanie do recyklingu opakowań z polistyrenu.

Dzień drugi konferencji rozpocznie się sesją zatytułowaną Plastic Future is Circular, podczas której wystąpią: Maja Desgrées Du Loû, Policy Officer w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE, Paolo Glerean, prezes RecyClass oraz Joan Marc Simon, dyrektor wykonawczy Zero Waste Europe. Maja Desgrées Du Loû dokona przeglądu europejskiej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Prezentacja Joana Marca Simona nosi tytuł „Budowa dwukierunkowego mostu między dyrektywą w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych a światowym paktem plastikowym (Global Treaty on Plastics).

Podczas drugiego dnia odbędą się sesje poświęcone strumieniom odpadów poliolefinowych, w tym recyklingowi LDPE, HDPE i PP. W sesji dotyczącej LDPE przedstawiony zostanie m.in. zestaw narzędzi analitycznych do kwalifikowania i porównywania recyklatów, który zaprezentuje Robert Brüll, kierownik grupy ds. analizy materiałowej we Fraunhofer LBF. W sesji dotyczącej HDPE głos zabierze Amelie Weber, Sustainability Manager, A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products), która opowie o tym, jak branża detergentów i środków do konserwacji radzi sobie z zagadnieniem cyrkularności. Ostatni z trzech referatów w sesji poświęconej recyklingowi PP wygłosi Franz Rittmannsberger, kierownik działu rozwoju produktu i laboratorium w firmie Prezero, który przedstawi nowe spojrzenie na recykling PP.

Sponsorzy konferencji przedstawią referaty dotyczące szerokiego zakresu innowacji w technologii recyklingu tworzyw sztucznych oraz szerzej rozumianej gospodarki o obiegu zamknietym. Platynowym sponsorem imprezy jest organizacja Poly to Poly, natomiast srebrnymi sponsorami są firmy Avient, BASF, BB Engineering, EREMA i Tomra Sorting.