Zrównoważony rozwój w Azotach

Obszerny dział raportu stanowi omówienie działań podjętych w ramach programu Odpowiedzialność i Troska. Największą liczbę zadań w każdym wymiarze programu podjęła tarnowska spółka (19), ma też ona na swoim koncie najwięcej zadań o charakterze inwestycji w środowisko i bezpieczeństwo (11). Wyliczyć tu można m.in. budowę instalacji do kompleksowego odbioru popiołu z EC II, budowę wytwórni wodoru 8000 Nm3/h czy wymianę izolacji na głównych kolektorach pary 0,9 MPa. Przykładem działań zrealizowanych w ramach programu w Policach może być budowa instalacji neutralizacji siarczanu żelaza II, natomiast w Kędzierzynie - wymiana rurociągu przesyłowego fazy wodnej z procesu aldolizacji z instalacji produkcji aldehydów CMBOŚ.

Badania i rozwój, inwestycje proekologiczne

W zakresie badań i rozwoju raport podkreśla znaczenie podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy Azotów z innymi podmiotami nad utworzeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie. Ponadto, autorzy sprawozdania podają, iż zgodnie ze strategią spółki na lata 2012-2020 wielkość zaangażowania finansowego grupy w dziedzinie R&D wynosić będzie do 1 proc. jej przychodów.

Z prac rozwojowych o znaczeniu środowiskowym zrealizowanych w 2012 roku wylicza się m.in. optymalizację procesu wytwarzania kaprolaktamu, optymalizację pracy palników w V konwersji metanu, doskonalenie procesu produkcji Tarnoformu (Tarnów), zmianę technologii produkcji kwasu fosforowego, opracowanie nowej technologii produkcji siarczanu amonu (Police), opracowanie technologii zamiennej produkcji ftalanu i tereftalanu dioktylu (Kędzierzyn).

Realizowane inwestycje proekologiczne to m.in. budowa instalacji oczyszczania spalin, modernizacja wytwórni kwasu siarkowego oraz wnętrz syntezy amoniaku, destylacja pozostałości z rektyfikacji cykloheksanonu z palladu (Tarnów), instalacja neutralizacji siarczanu żelaza, budowa węzła oczyszczania spalin oraz instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej (Police) oraz modernizacja obiektów CMOŚ i inwestycja w energetykę (Kędzierzyn).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8
Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Aktualizacja

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A