Zrównoważony rozwój w Azotach

Obciążenie dla środowiska

Ostatni rozdział raportu stanowią dane dotyczące gospodarki środowiskowej, w którym trzy spółki wchodzące w skład grupy podają wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, elektrowni, emisji i hałasu. Z danych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej wynika, iż pobór wody został w 2012 roku zmniejszony w Tarnowie i Policach, zwiększył się natomiast w Kędzierzynie, natomiast ilość ścieków zmniejszyła się w ostatnim roku jedynie w Tarnowie.

W 2012 roku tarnowskie zakłady wyprodukowała ponad 98 tys. ton odpadów, w tym 147 ton odpadów niebezpiecznych. W Policach wytworzono blisko 3,7 mln ton odpadów, z czego ponad 76 tys. ton to odpady niebezpieczne. W Kędzierzynie wyprodukowano ponad 91 tys. ton odpadów, z czego 3,2 tys. ton uznanych zostało za groźne. W raporcie brakuje kompleksowego odniesienia tych wskaźników do lat poprzednich, jedynie w przypadku zakładów w Policach autorzy informują o nieznacznym zmniejszeniu ilości odpadów. Wszystkie trzy spółki podkreślają, iż prowadzą aktywną i przemyślaną politykę dotyczącą zagospodarowania odpadów.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na dane dotyczące emisji gazów i pyłów do
środowiska. W porównaniu z rokiem 2011, w minionym roku zakłady w Tarnowie
zwiększyły emisję 10 substancji, obniżyły zaś emisję 3. Najbardziej zwiększyła się emisja węglowodorów alifatycznych (o 200 proc.), zaś w największym stopniu spadła emisja kwasu siarkowego. W Policach zwiększono emisję 5, natomiast obniżono emisję 7 substancji. Największy wzrost emisji zanotowano w przypadku tlenku węgla, spadła zaś najbardziej emisja kwasu siarkowego. Najlepiej bilans emisji wypadł w Kędzierzynie - zwiększono tu emisję 2 substancji, obniżono zaś - 10. Największy wzrost nastąpił w przypadku emisji węglowodorów alifatycznych, najbardziej zaś spadła emisja benzenu.

Pod względem ilościowym we wszystkich trzech zakładach najwięcej emitowano do atmosfery CO2 - 3,7 mln ton w Tarnowie, 4 mln ton w Policach i 1,9 mln ton w Kędzierzynie, przy czym w Tarnowie i Policach nastąpił wzrost emisji (odpowiednio o 7 i 23 proc.), zaś w Kędzierzynie emisja spadła o 5,4 proc.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8
Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Aktualizacja

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A