Zrównoważony rozwój w Ball Packaging

Zrównoważony rozwój w Ball Packaging
2010 okazał się dobrym rokiem dla polskiego oddziału Ball Packaging Europe: firma odnotowała znaczne sukcesy związane z osiągnięciem ambitnie założonych celów zrównoważonego rozwoju. W latach 2009-2010 Ball zainwestował w polskiej fabryce ponad 400 tysięcy euro w ochronę środowiska. Od roku 2005 producent puszek do napojów zmniejszył zużycie energii o 22%; w 2010 roku 55% wszystkich odpadów produkcyjnych zostało poddane recyklingowi lub ponownie użyte, a puszki produkowane w Radomsku są do 20% lżejsze niż te z roku 1992. Ponadto fabryka firmy Ball w Radomsku jest jedną z piętnastu polskich firm wyróżnionych statuetką specjalną „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2010. Te osiągnięcia są wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii i filozofii zrównoważonego rozwoju.

- Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju w firmie Ball obejmuje trzy obszary: ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i efektywność ekonomiczną - wyjaśnia Dariusz Gnoiński, dyrektor zakładu Ball Packaging Europe w Radomsku. – Innymi słowy dążymy do tego, by firma funkcjonowała w sposób ekonomiczny, czyli przynosiła zyski, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego oraz działaniu jako odpowiedzialny partner naszej społeczności lokalnej.

Zrównoważony rozwój opisany w raporcie opiera się na 5 filarach priorytetowych: opakowania, energia, woda i odpady, bezpieczeństwo oraz zarządzanie talentami.

Zrównoważony rozwój w Ball 2011


Opakowania
Zakład w Radomsku produkuje 1,5 miliarda aluminiowych puszek rocznie. W 2010 roku specjaliści z polskiego oddziału Ball we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju z Bonn obniżyli wagę produkowanych puszek o pojemności 50cl o następne 0,5%. Dzięki tej pozornie niewielkiej zmianie wagi powstają znaczne oszczędności surowca, a do produkcji i transportu zużywa się mniej energii. W przypadku rocznej produkcji rzędu 1,5 miliarda puszek do napojów, co roku oszczędza się około 750 ton aluminium.

Celem długofalowym jest produkcja możliwie najlżejszych puszek. W najbliższych latach firma Ball planuje zakończyć projekt wieczka CDL, które jest o 10% lżejsze niż jego poprzednik. W wyniku projektu firma zaoszczędzi 10 646 ton aluminium rocznie (w Ameryce Północnej i Europie). Spółka pragnie także zaangażować się w promocję wspólnych programów recyklingowych na świecie. Każda puszka do napojów może podlegać recyklingowi nieskończenie wiele razy. Recykling puszek przynosi nawet 95% oszczędności energii potrzebnej do wyprodukowania nowego surowca. Ze względu na te niebywałe korzyści, zaangażowanie w promowanie recyklingu stało się integralną częścią strategii firmy Ball na kolejne dziesięciolecia. W 1995 roku Ball Packaging Europe dołączył jako udziałowiec do Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach – Recal. Aby zwiększyć popularność recyklingu, Fundacja nawiązała w roku 2010 w Polsce wyjątkową współpracę z organizacją TAFISA (Stowarzyszenie Międzynarodowego Sportu dla Każdego).
Wspólnie podejmują szereg działań promujących recykling w Polsce, wykorzystując do tego imprezy sportowe.

Czytaj więcej: Analiza 233