Zrównoważony rozwój w Ball Packaging

Energia
Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka Ball Packaging Europe zintensyfikowała wysiłki na rzecz ochrony środowiska w zakładzie produkcyjnym w Radomsku. Zakład zredukował zużycie energii elektrycznej o 22% w latach 2005-2010, natomiast zużycie gazu ziemnego zostało obniżone o 31%. Rezultatem tego była redukcja emisji dwutlenku węgla związana z procesami produkcyjnymi o blisko 20% od roku 2005. Nowy ekonomiczny system oświetlenia zużywa o połowę mniej energii elektrycznej, co daje rocznie 300 000 kWh oszczędności. W 2010 roku została zmodernizowana także izolacja kotłowni oraz wprowadzono ekonomiczne palniki do suszenia puszek.

W ramach działań długoterminowych Ball zamierza znacznie obniżyć zużycie energii w swoich zakładach. Na lata 2010-2011 zaplanowano globalną redukcję zużycia energii o 7,3%.

Woda i odpady
W celu zminimalizowania zużycia wody proces mycia puszek jest tak zorganizowany, że woda z kolejnych stacji myjących zawracana jest do poprzednich. Firma przeprowadziła również badania gruntu, które wykazały obecność wód podziemnych w obrębie zakładu w Radomsku. Aktualnie trwają badania czy jest możliwe wykorzystanie jej w celach produkcyjnych.

Zakład przykłada wielką wagę do edukacji w zakresie gospodarki odpadami. W 2010 roku 55% wygenerowanych odpadów zostało przekazane do recyklingu, a 41% zostało wykorzystane do odzyskania energii.

Długoterminowym celem jest redukcja zużycia wody i wyeliminowanie przekazywania odpadów na wysypiska. Na rok 2010-2011 Ball zaplanował globalną redukcję zużycia wody o 4,8%.

Bezpieczeństwo
Zakład w Radomsku otrzymał certyfikat zgodności z normą dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa w przemyśle – OHSAS 18001. Poza systematycznie przeprowadzaną oceną ryzyka, wprowadzono m.in. program Behaviour Based Safety, w ramach którego pracownicy obserwują zachowania wszystkich osób w hali produkcyjnej, żeby później ocenić te niebezpieczne i te pozytywne, oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Celem długoterminowym w zakresie bezpieczeństwa pracy jest zero wypadków. Na najbliższe lata Ball planuje zakończenie wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zarządzanie talentami
Ball jako odpowiedzialny pracodawca bardzo poważnie traktuje satysfakcję swoich pracowników i zapewnia im możliwość ciągłego doskonalenia. Dzięki systemowi zarządzania talentami identyfikuje się naturalne talenty pracowników oraz wzmacnia określone kwalifikacje np. poprzez finansowanie studiów MBA. Dodatkowo polityka rekrutacyjna firmy zakłada 75% wewnętrznej rekrutacji - na każde 4 wakaty firma rekrutuje 3 pracowników poprzez wewnętrzne promocje. Zakład produkcyjny firmy Ball w Radomsku jest jednym z piętnastu polskich firm, które otrzymały statuetkę specjalną „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2010. Statuetka ta została przyznana firmie za „zapewnienie wyjątkowo atrakcyjnych warunków zatrudniania, a także niestandardowe formy motywowania pracowników oraz za wyróżniające zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej” Zakład otrzymał również Srebrny Laur przyznawany firmom biorącym udział w programie przez siedem kolejnych lat i każdorazowo uzyskującym tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Zrównoważony rozwój w Ball 2011

Czytaj więcej: Analiza 232Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże