interplastica 2018: pozytywne sygnały z rosyjskiego rynku

interplastica 2018: pozytywne…
Pozytywne sygnały ostatnich miesięcy dotyczące rynku rosyjskiego, a przede wszystkim branży tworzyw sztucznych, kauczuku, opakowań i spokrewnionych z nimi procesowych części przemysłu zostały znacznie wzmocnione podczas specjalistycznych targów interplastica - International Trade Fair Plastics and Rubber oraz targów upakovka - Processing and Packaging. Ożywienie ważnych branż nabywczych prowadzi do dużego popytu na tworzywa sztuczne, produkty z gumy i opakowania. Producenci tych towarów inwestują w nowoczesne technologie produkcyjne i materiały, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom swoich klientów. Podczas obydwu imprez targowych około 900 przedsiębiorstw z 30 krajów w dniach 23 - 26 stycznia zaprezentowało na terenie SAO Expocenter w miejscowości Krasnaja Presnja swoje innowacje i jednogłośnie mówiło o bardzo pozytywnej reakcji odwiedzających i licznych sukcesach. 24 900 specjalistów z Rosji i państw sąsiadujących odwiedziło targi interplastica i upakovka. W roku 2017 zarejestrowano dla porównania 23 000 odwiedzających.

- Przy pozytywnym rozwoju rosyjskiej gospodarki i równie pozytywnej koniunkturze rosyjskie przedsiębiorstwa korzystają z obydwu wiodących targów specjalistycznych. Tu mogą poznać najnowsze na rynku światowym produkty oraz na miejscu przystąpić od razu do negocjacji z oferentami. Ze swych dobrych kontaktów branżowych korzystają przede wszystkim ci wystawcy, którzy przy słabszych warunkach rynkowych stale byli obecni na rynku rosyjskim. Oprócz dużej ilości zawartych umów kupna, to duży popyt był ważnym sygnałem świadczącym o ciekawej gospodarczo przyszłości - podsumował targi Werner M. Dornscheidt, prezes zarządu targów Messe Düsseldorf GmbH.

Odwiedzający targi byli pod ogromnym wrażeniem oferty innowacji i różnorodności zaprezentowanych produktów, które dały im wgląd w aktualne trendy i szanse na rynku w przyszłości. Lepszy kurs rubla przyczynił się do tego, że przedsiębiorstwa rosyjskie, które w ubiegłych latach kryzysu musiały odłożyć konieczne zakupy, teraz mogą inwestować w modernizację swojej produkcji.

Przez kilka lat spadał światowy eksport maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy do Rosji. W roku 2016 wartość łączna światowych dostaw do Rosji wyniosła prawie 326 mln euro i była niższa o prawie 43% od wartości w poprzednim roku. W roku 2017 - o czym informują Niemcy i Włosi, dwaj najwięksi dostawcy - eksport znacznie wzrósł: dostawy maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy z Niemiec do Rosji w okresie styczeń – listopad 2017 osiągnęły wartość 104,1 mln euro, co oznacza wzrost o 43,5% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (źródło: VDMA, Stowarzyszenie Maszyn do Przetwarzania Tworzyw Sztucznych i Gumy).

Włoscy producenci maszyn, wyposażenia i form do przetwarzania tworzyw sztucznych i kauczuku w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku dostarczyli towary o wartości 73 mln Euro do Rosji. Oznacza to wzrost o 109% w stosunku do tego samego okresu 2016 roku. Tym samym - jak twierdzi włoski związek branżowy AMAPLAST – po bardzo słabych latach wynikających z sankcji gospodarczych i trudnych warunków rynkowych, Rosja ponownie zagościła w drużynie dziesięciu najważniejszych kierunków eksportu.

- Cierpliwość niemieckich producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, którą wykazali w stosunkach handlowych między Niemcami i Rosją również w gospodarczo cięższych czasach, opłaciła się w roku 2017. Po latach spadku kursu nastąpił znaczny wzrost dostaw z Niemiec. Tym samym rok 2017 znacznie przewyższył słaby rok poprzedni i to już w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy. To ożywienie koniunktury bazuje na ogólnie lepszych nastrojach w rosyjskiej gospodarce. W następstwie tego nastąpił wzrost gotowości inwestycyjnej, co znacząco wpłynęło na pozytywny rozwój branży opakowań - optymistycznie ocenia sytuację na rynku rosyjskim Thorsten Kühmann, Prezes Związku ds. Maszyn do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy przy Niemieckim Związku Maszyn i Instalacji.