A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Bezwodnik ftalowy

  • Bezwodnik kwasu o-ftalowego (C8H4O3)
  • ang. phthalic anhydride
Organiczny związek chemiczny, bezwodnik kwasu o-ftalowego (C8H4O3) Środek wykorzystywany do produkcji plastyfikatorów, wypełniaczy do polimerów i barwników. W reakcji z wodą hydrolizuje tworząc kwas ftalowy. Z zasadami tworzy sole, z alkoholami estry - ftalany. Postać: w temperaturze pokojowej białe, krystaliczne igły, trudno rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, sublimuje poniżej temperatury wrzenia.