A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

HDPE, PE-HD

  • polietylen dużej gęstości
  • polietylen niskociśnieniowy
  • ang. high density polyethylene

Rodzaj

Polietylen o dużej gęstości (PE-HD, HDPE) należy do miękkich i elastycznych termoplastów.

Otrzymywanie

HDPE otrzymywany jest na 2 sposoby:
  • metodą średniociśnieniową (Philipsa), w której ciśnienie wynosi 30-40 bar, temperatura 85-180 st.C, a katalizatorem jest tlenek chromu,
  • metodą niskociśnieniową (Zieglera), w której ciśnienie wynosi 1-50 bar, temp. 20-150 st.C, a katalizatorami są chlorowcotytany, estry tytanowe i alkilki glinu.
Polimeryzacja przeprowadzana jest w zawiesinie, roztworze, w fazie gazowej lub w masie.

Właściwości

Gęstość HDPE wynosi od 0,942 do 0,965 g/cm3. Skurcz: 1,5-3%. Stopień krystaliczności wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia HDPE wynosi od 126 do 135 st.C. Polietylen wysokiej gęstości jest lżejszy niż woda, może być formowany, obrabiany i łączony za pomocą spawania. Polietylen jest odporny na działanie wody, roztworu soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny. HDPE nie jest odporny na działanie substancji silnie utleniających jak np. kwas siarkowy, kwas azotowy czy niektóre środki czyszczące. Jest bezwonny, bez smaku i obojętny fizjologicznie.

Przetwórstwo

W przetwórstwie metodą wtrysku temperatura masy HDPE wynosi od 160 do 260 st.C, a temperatura formy od 30 do 70 s.C. W przetwórstwie metodą rozdmuchu temperatury stopu i formy wynoszą od 160 do 190 st.C. Metodą wytłaczania HDPE przetwarza się w zakresie temperatur od 160 aż do 390 st.C.

Zastosowanie

Polietylen o dużej gęstości (HDPE) stosowany jest m.in. do produkcji pojemników na olej opałowy, kanistrów do paliw oraz zbiorników paliwa do samochodów, zbiorników na śmieci, rur ciśnieniowych, złączek, armatury do wody pitnej i ścieków, płyt, aparatury dla przemysłu chemicznego i samochodowego, skrzynek na butelki, beczek.

Nazwy handlowe

Alathon, Dylan, Carlona, Eltex, Fertene, Finathene, Fortiflex, HiFax, Hiplex, HiZex, Hostalen, Lupolen, Marlex, Mirathen, Maplen, Natene, NeoZex, Novatec, Paxon, Petrothene, Rigidex, Rumiten, Sclair, Sholex, Staflene, Stamylan, Sumikathene, Suntex, Super Dylan, Vestolen.

Reportaże

Forum