2010 r. bardzo dobry dla Krakchemii

2010 r. bardzo dobry dla Krakchemii Krakchemia podsumowała 2010 r. To był znakomity okres dla firmy. Zanotowała 5,12 mln zł zysku netto wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły natomiast 390,44 mln zł wobec 252,76 mln zł rok wcześniej. Tak dobrze w Krakchemii jeszcze nigdy nie było.

Jak zwykle działalność dystrybucyjna firmy prowadzona była w trzech obszarach: granulatów tworzyw sztucznych, folii opakowaniowych oraz innych artykułów i surowców chemicznych. Najważniejsza dla firmy była ekspansja w segmencie dystrybucji granulatów tworzyw. Stanowiła ona w 2010 r. ok. 88,9 proc. przychodów z całościowej sprzedaży. Krakchemia osiągnęła w 2010 r. udział w rynku dystrybutorów tworzyw w Polsce na poziomie 24 proc. Ogółem firma sprzedaje granulaty tworzyw sztucznych do około tysiąca odbiorców na terenie całej Polski. Największym z odbiorców jest bydgoski Poliplastic.

Także rozwój dystrybucji w segmencie folii opakowaniowych zaowocował zwiększeniem przez Krakchemię udziału sprzedaży folii opakowaniowych w realizowanych przez spółkę przychodach oraz marży. Aktualnie zaspokaja ona ok. 14 proc. popytu polskiego rynku na folie opakowaniowe i jest największym ich dystrybutorem w kraju. Prowadzi ponadto działalność związaną z konfekcjonowaniem folii opakowaniowych, obejmującym cięcie wzdłużne i przewijanie folii opakowaniowych. W minionym roku Krakchemia poszerzyła park maszynowy o nową wysoko wydajną maszynę do cięcia wzdłużnego folii.

- Ubiegły rok był dla nas przełomowy w obszarze działalności związanej z dystrybucją granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Pomimo wcześniejszych prognoz dotyczących utrzymania się spowolnienia gospodarczego kraju, sektor tworzyw sztucznych bardzo szybko przezwyciężył skutki kryzysu gospodarczego z 2009 r. i wykazał dużą dynamikę wzrostową. Krakchemia bardzo szybko wykazała się wysoką dynamiką wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży i zrealizowanego wyniku finansowego netto w 2010 roku. Zysk netto na poziomie 5,12 mln zł jest najwyższy w historii działalności Krakchemii – przyznaje Andrzej Zdebski, prezes firmy.

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska