2010 r. w przemyśle rozlewniczym wód w opakowaniach i napojów bezalkoholowych

W okresie październik 2009 – wrzesień 2010 sprzedaż napojów energetyzujących i napojów izotonicznych na polskim rynku osiągnęła prawie 109 mln litrów o wartości 855,2 mln zł. Oznacza to przyrost sprzedaży o 6,3 proc. pod względem ilości i 5,8 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2009 - 2010. Także i w tym asortymencie sprzedaż rozkłada się równomiernie na poszczególne rodzaje sklepów, choć istotne znaczenie posiadają dla sprzedaży tych napojów sieci stacji benzynowych (około 20 proc. całej sprzedaży).

Dla uzupełnienia należy wspomnieć, że w tym samym czasie kategoria soków uzyskała wzrost sprzedaży aż o 19 proc. osiągając poziom 265,6 mln litrów i wartość 887,2 mln zł (+10,3 proc.). Dominuje tu opakowanie kartonowe (90,2 proc. pod względem ilości oraz 78,6 proc. pod względem wartości). Inaczej sytuacja wyglądała w asortymencie nektarów, gdzie odnotowywany jest dalszy spadek sprzedaży do 298,9 mln litrów (-14,2 proc.) o wartości 96,5 mln zł (-13,3 proc.). Podstawowym rodzajem opakowania dla soków i nektarów są kartony i butelki szklane. Ich sprzedaż odbywała się równomiernie poprzez wszystkie kanały sprzedaży detalicznej.


Perspektywy dla polskiego i światowego przemysłu rozlewniczego
Odnośnie perspektyw polskiego przemysłu rozlewniczego optymistycznie brzmią raporty i prognozy sporządzane również przez innego analityka – CANADEAN, choć w odniesieniu do całej Europy jest nieco inaczej. Według nich globalnie rynek napojowy w krajach Unii Europejskiej wzrósł w 2009 r. zaledwie o 35 milionów litrów, co w ujęciu procentowym oznacza zmiany niezauważalne osiągając wielkość około 118,5 miliardów litrów (ok. 237 litra na głowę jednego mieszkańca).

Wzrost spożycia odnotowany został w kategorii koncentratów (+207 mln litrów, czyli +2,8 proc.) oraz soft drinków (+52 mln litrów, +0,1 proc.). Natomiast w pozostałych kategoriach widoczny był spadek spożycia: soki i nektary (mniej o147 mln litrów tj. -1,3 proc., wody butelkowane mniej o 77 mln litrów tj. -0,1 proc. Struktura spożycia w 2009 r. kształtowała się podobnie jak w poprzednim 2008 r. Przyjmuje się, iż będzie ona podobna również w 2010 roku i będzie wyglądała następująco:

Struktura spożycia napojów


Ostatnie dostępne dane za 2009 r. wyraźnie pokazują na spadek tempa wzrostu spożycia napojów energetyzujących, choć nadal jest ono dodatnie (+11 proc.) i napojów typu „ice - tea” oraz gazowanych.

W Europie nadal sześć głównych rynków stanowi 75 proc. całego spożycia napojów w ujęciu wolumenowym. Prezentuje to poniższy wykres.

Wolumen spożycia napojów w Europie