Acron ma 12 proc. akcji Azotów Tarnów

Acron ma 12 proc. akcji Azotów Tarnów
Nieco ponad 12 proc. akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie nabyła rosyjska firma Acron. Jak było wiadomo już wcześniej Rosjanie nie przejmą Azotów.

Dom Maklerski BZ WBK, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu poinformował wczoraj, iż w wyniku wezwania zawarto transakcje, których przedmiotem było 7 715 131 akcji, czyli nieco ponad 12 proc.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, które ogłoszono 16 maja zostało zakończone 16 lipca. Zmieniało ono swoje istotne warunki i było przedłużane czterokrotnie. Przedstawiciele rosyjskiego przedsiębiorstwa poinformowali, że pomimo nieosiągnięcia celu wezwania, jakim było nabycie 66 proc. akcji małopolskiej firmy, zdecydowali się nabyć pakiet akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach od osób, które odpowiedziały na wezwanie.


- Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów odniosła duży sukces, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach obroniły się przed wrogim wezwaniem. Nieznane są nam powody, dla których Grupa Acron przedłużała kilka razy terminy wezwania do zapisywania się na sprzedaż naszych akcji, ani też dlaczego zdecydowała się kupić mniejszościowy pakiet naszych akcji, pomimo iż wcześniej deklarowała, że wykup akcji nastąpi przy osiągnięciu progu 66 proc. akcji Azotów Tarnów. Nawet bardzo istotne podwyższenie ceny z wezwania, jak widać, nie pozwoliło Grupie Acron osiągnąć swojego celu – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów. – Zarząd spółki z satysfakcją zapoznał się z podsumowaniem rezultatów, jakie osiągnął wzywający. Wyniki kilkutygodniowych prób przejęcia firmy przez spółkę Norica Holding są na pewno mało satysfakcjonujące dla wzywającego. Świadczą jednak niezbicie, że akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach zdecydowali się zaufać spółce, która notuje już duże osiągnięcia – dodaje Jerzy Marciniak.

Prezes podkreśla, że Azoty Tarnów realizować będą ogłoszoną 13 czerwca strategię rozwoju. Najbliższym celem strategicznym są plany akwizycyjne Azotów Tarnów, w tym realizacja transakcji nabycia akcji Zakładów Azotowych Puławy.

Czytaj więcej: Rynek 830 Przejęcia 183

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8