Akpol jeszcze w 2022 r. uruchomi produkcję nowego regranulatu LHPPE

Akpol jeszcze w 2022 r. uruchomi…

Zachowania ekologiczne stają się coraz powszechniej stosowane w biznesie. Firmy chętnie sięgają po ekologiczne alternatywy i starają się prowadzić swoje strategie biznesowe w oparciu o filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dzięki tym zmianom, branża recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce rozwija się w ekspresowym tempie, a dostęp do nowych technologii i projektów ekologicznych, wspieranych przez instytucje rządowe i Unię Europejską, umożliwiają im jeszcze bardziej poszerzyć swój udział w rynku. Już niebawem, polska firma Akpol - producent jakościowego regranulatu PCR HDPE, LDPE i PP dołączy do grona pionierskich przedsiębiorstw recyklingowych na świecie, które tworzą wysokiej jakości recyklat w oparciu o autorskie technologie. Do końca 2022 roku firma wprowadzi na rynek pionierską innowację technologiczną PRA, dzięki której wytworzy zupełnie nowy regranulat - HDPE LHPPE.

Opracowana przez specjalistów Akpol technologia produkcji jest autorskim projektem, który został objęty patronatem i jest współfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Działania w ramach projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego LHPPE (Low Humidity Pure Poliethylene)" zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku pozwalają, by już niebawem firma mogła ruszyć z produkcją nowego rodzaju regranulatu. Głównym celem projektu było wdrożenie samodzielnie opracowanej przez zespół Akpol innowacji technologicznej PRA (Pure Regranulate Akpol). To przełomowy system produkcyjny zapewniający najwyższą jakość produktów w oparciu o ich cechy fizykochemiczne, wysoki poziom czystości i całościowe wyeliminowanie innych niż HDPE tworzyw w regranulacie.


akpol

Produkowany przez nowoczesną linię PRA regranulat HDPE LHPPE będzie charakteryzował się wysoką gęstością i wytrzymałością, neutralnym zapachem i zmaksymalizowanym poziomem jednorodności. Dzięki tym cechom, Akpol zaoferuje swoim klientom regranulat o znacznie szerszym zastosowaniu w zakresie produkcji opakowań do chemii gospodarczej. To oznacza, że dzięki realizacji projektu Akpol, na polskim i zagranicznym rynku pojawi się innowacyjny w skali międzynarodowej produkt, który dzięki najwyższej jakości parametrów, znacząco wyróżni się spośród innych regranulatów wytwarzanych przez branżę recyklingu tworzyw sztucznych i zachęci kolejne przedsiębiorstwa do inwestowania w ekologiczne opakowania pochodzące z recyklingu.

Produkcja nowoczesnego regranulatu HDPE LHPPE startuje już niebawem. Jest to największy projekt inwestycyjny firmy Akpol w tym roku. Jego wartość szacuje się na 32 446 507,84 PLN.


Czytaj więcej:
Nowości 333
Ekologia 637
Recykling 1025
Rynek 1092

Recykling tworzyw sztucznych, produkcja regranulatów: polietylen wysokiej gęstości – HDPE, polipropylen– PP, polietylen niskiej gęstości – LDPE

Polska

Reportaże

Forum