Analiza cyklu życia butelek PET i materiałów alternatywnych

Analiza cyklu życia butelek…

Niezależna agencja konsultingowa c7-consult poddała analizie porównawczej wpływu na środowisko, opartej na metodzie LCA (analiza cyklu życia) butelki do różnych zastosowań spożywczych i kosmetycznych. Prezentowane dane dotyczą materiałów takich jak PET, rPET, HDPE, opakowania szklane, kartonowe, metalowe i inne dostępne na rynku.

Agencja zajmuje się oceną wpływu na środowisko działalności firm oraz produktów. W tym wypadku przeanalizowała opakowania będące w ofercie firmy Alpla. Wyniki analizy po raz kolejny łamią stereotypy o największym wpływie opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko. W podsumowaniu raportu czytamy między innymi "..butelki PET jednorazowego użytku na wodę i sok mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do butelek szklanych wielokrotnego użytku...." Z badania wynika, że szklana butelka jednorazowego użytku jest najmniej ekologicznym opakowaniem ze wszystkich analizowanych alternatyw. Tylko puszka na żywność ma mniejszy wpływ na środowisko niż jednorazowa butelka szklana.

Jak piszą we wstępie autorzy raportu, butelki plastikowe oraz aluminiowe puszki są negatywnie postrzegane przez klientów w kwestii oddziaływania na środowisko, w odmienności do butelek szklanych, które w większości przypadków mają pozytywny wizerunek jeśli chodzi o wpływ na środowisko.

Na negatywny wizerunek opakowań z tworzyw mają wpływ również czynniki społeczno - polityczne, takie jak np. dyrektywa Single-Use Plastic. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy postrzeganie opakowania przez klientów oraz uwarunkowania legislacyjne są zgodne z faktami i liczbami. Autorzy raportu dokonali oceny opakowań PET i alternatywnych materiałów opakowaniowych dla wybranych napojów, żywności i detergentów płynnych, które są w obrocie w kanale sprzedaży sieciowej w dziesięciu badanych krajach.

Celem analizy było obliczenie oceny cyklu życia zgodnie z ISO 14044  obejmującego cały cykl życia opakowania tzn.: wydobycie i wytworzenie surowców i źródeł energii, produkcje opakowań, napełnianie i czyszczenie opakowań wielokrotnego użytku, dystrybucja od rozlewni do sprzedawców detalicznych, zbieranie, recykling i utylizacja opakowań oraz inne procesy transportowe.

W podsumowaniu badania autorzy stwierdzili, że butelki PET wielokrotnego użytku sprawdzają się najlepiej jako opakowanie do wody i napojów gazowanych. Butelki PET jednorazowego użytku na do wody i soków mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do szklanych butelek wielokrotnego użytku, podobnie jest w przypadku napojów gazowanych.

W przypadku piwa szklane butelki wielokrotnego użytku są lepszym rozwiązaniem niż jednorazowe butelki PET. Z kolei w  przypadku mleka butelki HDPE mają mniejszy wpływ na środowisko niż porównywalne opakowanie PET jednorazowego użytku.

Butelki PET jednorazowego użytku i szklana butelka wielokrotnego użytku w przypadku soku, mają podobny wpływ na środowisko. Jednak użycie recyklatu w butelkach PET zmniejsza ten wpływ.

Wśród różnych typów opakowań do piwa wyraźnym zwycięzcą środowiskowym jest butelka szklana wielokrotnego użytku. Puszka aluminiowa do piwa ma nieco większy wpływ na środowisko niż jednorazowe butelki PET. Jeśli chodzi zaś o opakowania do żywności, to w tym przypadku wyraźnym zwycięzcą jest PET.

W przypadku opakowań na detergent najlepiej sprawdza się saszetka z PP. Butelki HDPE na detergenty mają mniejszy wpływ na środowisko niż butelki PET. Z kolei w przypadku ketchupu butelki PET wykazują lepsze wyniki niż butelki HDPE i podobne wyniki do butelki PP, tu najgorzej  wypadły szklane opakowania jednorazowe.

W podsumowaniu autorzy twierdzą, że szklana butelka jednorazowego użytku jest najmniej ekologicznym opakowaniem ze wszystkich analizowanych alternatyw. Tylko puszka na żywność ma większy wpływ na środowisko niż jednorazowa butelka szklana.

Cały raport można znaleźć tutaj:

c7-consult - ALPLA LCA packaging Poland 2019

Źródło: PZPTS