Analiza niemieckiego rynku tworzyw sztucznych

Jak podaje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RFN koszty pracy stanowią 18 proc. wartości obrotu osiąganego przez przedsiębiorstwa.

W pierwszej połowie 2008 r. poziom zatrudnienia zwiększył się o ponad 3 proc. W drugim półroczu 2008 r. mimo nadchodzącego kryzysu udało się ten podwyższony poziom zatrudnienia w większości utrzymać (2,9 proc. wzrost zatrudnienia w skali całego roku), głównie dzięki zmienionym regulacjom dotyczącym czasu pracy.

Analizując strukturę zatrudnienia nieco dokładniej, widać że o 2,5 proc. spadło zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa dla budownictwa, o 7,5 proc. zwiększyła się liczba produkujących opakowania, a o 2,1 proc. w przedsiębiorstwach wytwarzających płyty, folie i profile.

Tworzywowym centrum Niemiec jest Nadrenia Północnej iWestfalia. Jedna piąta niemieckich przedsiębiorstw jest zlokalizowana właśnie w tym regionie. Niewiele mniejszy udział ma Bawaria (19,5 proc.) i Badenia-Wirtembergia (16,7 proc.).


Głównym motorem napędzającym niemiecki przemysł przetwórstwa jest eksport. Największym odbiorcą produktów z tworzyw sztucznych wykonanych w Niemczech są Włochy (16 proc.), przed Francją (14 proc.), Belgią (9 proc.) i Wielką Brytania (8 proc.). Struktura geograficzna importu jest nieco inna. Tu najważniejszym partnerem jest Holandia, skąd pochodzi ponad 20 proc. sprowadzanych do Niemiec wyrobów z tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu jest Belgia (19 proc.), a na trzecim Francja (17 proc.).

Informacje o obrotach z Polską są już o wiele dokładniejsze. I tak Niemcy eksportują do Polski tworzywa sztuczne i gumę oraz artykuły z nich wykonane o wartości 3,23 mld euro. Z kolei import Niemiec z Polski wyceniany jest na 1,91 mld euro. Na nasz kraj przypada ok. 6 proc. niemieckiego eksportu tworzyw sztucznych i artykułów z nich wykonanych. Polska jest siódmym największym europejskim odbiorcą niemieckiego przemysłu przetwórczego

Pierwsza połowa 2008 roku pozwoliła niemieckim przetwórcom tworzyw osiągnąć dobre rezultaty. Ich obrót wzrósł bowiem o 4,4 proc. Kolejne półrocze było znacznie gorsze, dlatego roczny obrót za 2008 r. wzrósł jedynie o 1,8 proc.

Największe problemy w niemieckim sektorze przetwórczym odnotowano w przemyśle motoryzacyjnym. Producenci samochodów i części samochodowych zakupili 3,5 proc. mniej towarów niż w 2007 roku. Kryzysu nie odczuli za to producenci opakowań, którzy zwiększyli swoje obroty o 8,8 proc. Segment tworzyw sztucznych dla budownictwa zakończył 2008 r. także na plusie, przy czym jednak swój 2,5 proc. wzrost obrotów zawdzięcza rządowym programom wsparcia udzielanym przy renowacji energetycznej budynków.

Właśnie w Niemczech program ten jest rozwijany i promowany na bardzo szeroką skalę. Oto bowiem prawie 75 proc. wszystkich niemieckich mieszkań zużywa rocznie 20 litrów oleju opałowego na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej – podczas gdy zużycie energii można łatwo obniżyć o 75 - 90 proc. Sukcesywnie wprowadzane są zatem metody techniczne pozwalające to osiągnąć. Kluczowym elementem energooszczędnego mieszkania jest izolowanie budynków z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Oszczędność energii można osiągnąć przede wszystkim dzięki zastosowaniu paneli z tworzyw sztucznych o grubości zaledwie 20 cm do izolacji ścian zewnętrznych, dachów i sufitów piwnicznych oraz zainstalowanie izolowanych okien z tworzyw sztucznych.