Analiza rynku siarczanu amonu

Przedstawiamy rynek siarczanu amonu. Jego znaczenie w ostatnim czasie zaczęło szybko rosnąć. W naszym kraju produkt ten znajduje się w ofercie dwóch producentów: tarnowskich Azotów oraz Zakładów Azotowych w Puławach.

Siarczan amonu jest to związek chemiczny otrzymywany na skalę przemysłową głównie jako produkt uboczny w procesie wytwarzania kaprolaktamu oraz w przemyśle karbochemicznym. Znajduje on swoje zastosowanie głównie jako nawóz sztuczny. Znaczenie siarczanu amonu w ostatnim okresie zaczęło rosnąć, ponieważ postępujące odsiarczanie środowiska naturalnego spowodowane ograniczeniami emisji gazów z elektrowni, elektrociepłowni i urządzeń przemysłowych sprawiło, że w sposób odczuwalny uwydatnił się brak siarki w glebach.

Szacuje się, iż światowe zużycie siarczanu amonu wynosi ok. 17 mln ton rocznie. Rynek siarczanu amonu ma zasięg globalny. Głównymi regionami przeznaczenia w eksporcie są Brazylia, Ameryka Środkowa, Europa Zachodnia oraz Afryka. Coraz większe znaczenie ma także rynek krajowy, na którym to rynku w najbliższych latach przewidywany jest kilkunastoprocentowy w skali roku wzrost zużycia siarczanu amonu.

W Polsce jak i Europie, w skutek ograniczenia emisji tlenków siarki do
otoczenia powstał deficyt siarki w glebie. Jako antidotum używa się nawozów mineralnych na bazie siarki. Siarczan amonu jest produktem ubocznym w produkcji kaprolaktamu, stąd też wzrost popytu na ten produkt stwarza perspektywę poprawy wyników również w obszarze kaprolaktamu.

Sytuację na rynku siarczanu amonu kształtują w głównej mierze następujące czynniki: stan rolnictwa, rynek nawozów azotowych, rynek kaprolaktamu. Obecnie obserwuje się duże ożywienie na rynku nawozowym, w tym zwłaszcza na rynku siarczanu amonu.

Szacowany popyt wynosi na rynku światowym ok. 17,8 mln ton rocznie, na rynku europejskim 3,3 mln ton rocznie, a na rynku krajowym ok. 170 tys. ton rocznie.

Szczególnie zwiększony popyt odnotowano w ostatnim czasie na rynkach Ameryki Południowej, głownie w Brazylii oraz w Europie, a konkretnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Czechach. Sytuacja taka wpłynęła na znaczny wzrost cen i korzystne prognozy cenowe. Na rynku europejskim do największych producentów tego nawozu zaliczyć należy duże koncerny niemieckie, czyli BASF oraz Lanxess, a także holenderskie DSM o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 130-230 tys. ton rocznie.

W Polsce działa dwóch głównych producentów siarczanu amonu. Są to Zakłądy Azotowe w Tarnowie oraz Zakłady Azotowe Puławy. ZAT ma na tym polu zdecydowaną przewagę. Jego zdolności produkcyjne kształtują się na poziomie ok. 414 tys. ton rocznie. Tarnowski siarczan ma ugruntowaną pozycję na rynku światowym, a jego udział przewyższa 2 proc. Siarczan amonu stanowi w tej chwili ok. 12 proc. w strukturze przychodów ze sprzedaży notowanej przez tarnowską firmę.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8