Analiza światowego rynku kaprolaktamu

Analiza światowego rynku kaprolaktamu… Firma BASF jest największym światowym producentem związku chemicznego o nazwie kaprolaktam. W naszym kraju jego największym wytwórcą są z kolei Azoty Tarnów, do których należy 7 proc. europejskiego rynku kaprolaktamu. Światowe zapotrzebowanie na kaprolaktam szacuje się na ok. 3,95 mln ton rocznie, natomiast europejskie na 1,15 mln ton rocznie. Prezentujemy analizę i prognozy dotyczące tego ważnego sektora światowego przemysłu tworzyw sztucznych.

Kaprolaktam to organiczny związek chemiczny należący do grupy cyklicznych amidów lub laktamów. Jest półproduktem przeznaczonym m.in. do produkcji poliamidu 6. PA 6 jest natomiast wykorzystywany w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Obecnie głównymi zastosowaniami kaprolaktamu jest produkcja włókien poliamidowych oraz technicznych żywic poliamidowych stosowanych głównie w motoryzacji, elektrotechnice i w ramach wytwarzania folii opakowaniowych. Kaprolaktam jest produkowany z trzech różnych surowców: benzenu, fenolu lub toluenu. Ponadto przy jego produkcji, jako produkt uboczny, powstaje siarczan amonu.

Poliamid 6, powstający przy wykorzystaniu kaprolaktamu stanowi doskonały surowiec do produkcji włókien tekstylnych i przemysłowych oraz znajduje coraz szersze zastosowanie jako termoplastyczne tworzywo inżynieryjne. Poliamid włókienniczy od lat ma największy udział w strukturze zużycia kaprolaktamu. Znaczący udział ma także produkcja poliamidowego kordu do opon samochodowych. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne otrzymywanego polimeru, a także rozwój jego modyfikacji umożliwiły rosnący udział zużycia kaprolaktamu również przy produkcji poliamidu technicznego.

Jeśli chodzi o procentowe wykorzystanie kaprolaktamu w różnych gałęziach przemysłu, to przemysł tekstylny notuje ok. 60 proc. udział, przemysł producentów opon 20 proc., tworzywa konstrukcyjne 16 proc.

Analizując światowy rynek kaprolaktamu, należy zauważyć, że jest on ściśle uzależniony od popytu na poliamid 6 oraz cen surowców opartych na cenach ropy naftowej.

Rozwój rynku poliamidu, a zwłaszcza charakteryzującego się szybkim tempem wzrostu poliamidu technicznego, będzie miał w przyszłości duży wpływ na popyt na kaprolaktam, a tym samym wzrost jego cen. Światowe zapotrzebowanie na kaprolaktam szacuje się na ok. 3,95 mln ton rocznie, natomiast europejskie na 1,15 mln ton rocznie. W pięcioletniej perspektywie średni wzrost rynku światowego ma osiągnąć poziom 3-4 proc. rocznie. W Europie wzrost popytu przyjmie wartość ok. 4 proc. rocznie. Wśród rynków europejskich największym i najszybciej rosnącym jest niemiecki. Do 2010 r. sprzedaż kaprolaktamu ma tam wzrastać o ok. 5 proc. rocznie i wynieść 343 tys. ton w skali roku.

Czytaj więcej:
Analiza 398
Rynek 1097

Reportaże

Forum