Analiza zużycia tworzyw sztucznych w Europie

Analiza zużycia tworzyw sztucznych w Europie
Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych APME (www.apme.org) opublikowało raport na temat zużycia tworzyw sztucznych w Europie w latach 2001 i 2002. Po raz pierwszy znalazły się tam dane z krajów kandydujących do Unii Europejskiej, w tym Polski.

Raport pokazuje dalszy wzrost całkowitego zużycia tworzyw sztucznych z uwzględnieniem pierwotnych tworzyw jaki i tworzyw z odzysku, wzrost o 6% pomiędzy 2000 i 2002 (największy wzrost w 2002 roku o 4,1%). Zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych w 2002 roku wyniosło w Europie Zachodniej 94,8 kg per capita.

Całkowite zużycie tworzyw sztucznych w Europie Zachodniej w 2002 roku wyniosło 38 123 000 ton, z czego 38,1% przypada na sektor opakowań.

Dla porównania całkowite zużycie tworzyw sztucznych w 12 krajach kandydujących do Unii Europejskiej wyniosło 3 683 000 ton z czego 43% przypada na Polskę.

Pełną treść raportu można załadować tutaj, bądź na stronach APME.