Anwil wśród trzech najbezpieczniejszych pracodawców w kraju

Anwil wśród trzech najbezpieczniejszych…

Po zwycięstwie w konkursie Głównego Inspektoratu Pracy ''Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej'' na poziomie regionalnym, Anwil S.A. odniósł kolejny sukces. Firma została doceniona także na szczeblu ogólnopolskim w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 osób. Spółka z Grupy Orlen została jednym z trzech laureatów krajowego konkursu i tym samym wpisana na Złotą Listę Pracodawców.

Komisja konkursowa oceniała zgłoszenie według ściśle określonych kryteriów dotyczących następujących kwestii: przestrzegania przepisów prawa pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania BHP, wypadków przy pracy oraz dodatkowych elementów ochrony pracy.

- W Anwil S.A. z największą troską dbamy o zdrowie i życie pracowników, jak również zapewniamy im najwyższą jakość warunków pracy. Efektywność naszych starań potwierdziło już przyznane nam wyróżnienie ''Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej'' na szczeblu regionalnym. Otrzymana nagroda w konkursie ogólnopolskim tym bardziej podkreśla skuteczność realizowanych przez nas programów w tym obszarze. Dowodem na korzyści płynące z długofalowych działań na rzecz poprawy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest ponad 1100 dni przepracowanych w Anwilu bez wypadku - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil S.A.

Włocławska spółka sukcesywnie realizuje projekty, dzięki którym bezpieczeństwo pracowników spełnia wysokie standardy. Na inicjatywy z Obszaru Prewencji i BHP mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ostatnich dwóch latach przeznaczono w firmie łącznie ponad 14 mln złotych.

Obszar ten realizuje autorski program ''Bezpieczny Anwil'' oraz liczne akcje informacyjno-edukacyjne, które także wyraźnie przyczyniają się do wzrostu kultury bezpieczeństwa. 


Czytaj więcej:
Nagrody 274

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska