Anwil wyprodukował już 7 mln ton PVC

Anwil wyprodukował już 7 mln…

Anwil wytworzył 7 mln tonę polichlorku winylu, co jest efektem prawie 40-letniego doświadczenia chemicznej spółki z Grupy Orlen w produkcji tego polimeru.

Pierwsza milionowa tona PVC opuściła instalacje we Włocławku w 1994 r. Na kolejny milion ton trzeba było czekać już tylko sześć lat. Od 2000 r. linia produkcyjna polichlorku winylu była sukcesywnie modernizowana. Jej unowocześnianie trwało blisko dziewięć lat i pozwoliło m.in. na trzykrotne obniżenie jej energochłonności, a przede wszystkim na zwiększenie tempa produkcji polimeru. Aktualnie Anwil może wytworzyć nawet 1000 ton polichlorku winylu dziennie. Taką rekordową wielkość dobową produkcji udało się włocławskiej firmie osiągnąć po raz pierwszy w 2011 roku. Aktualnie czas potrzebny na produkcję pełnego miliona ton wynosi średnio 4 lata. Anwil wyprodukował trzeci, czwarty i piąty milion ton kolejno w latach 2004, 2008, 2012, czyli okrągłe liczby pojawiały się co 48 miesięcy.

Historia obszaru produkcji tworzyw sztucznych Anwilu rozpoczęła się 4 sierpnia 1975 r. wraz z podjęciem przez ówczesne władze decyzji o realizacji jednej z największych inwestycji końca lat siedemdziesiątych, a więc budowy kompleksu polichlorku winylu. O jego lokalizacji zadecydowało korzystne położenie Włocławka w pobliżu płockiej rafinerii, skąd dostarczany jest etylen oraz inowrocławskiej kopalni soli, gdzie wydobywana jest solanka. Etylen i solanka są bowiem podstawowymi surowcami używanymi do produkcji chlorku winylu, a więc monomeru, z którego powstaje polichlorek winylu.

Polichlorek winylu jest jednym z najstarszych tworzyw, zajmując pod względem powszechności stosowania trzecie miejsce na świecie. Ze względu na swoje właściwości termoplastyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie wielu rozpuszczalników, jest wykorzystywany m.in. w budownictwie (stolarka okienna, panele ścienne i podłogowe) i branży wodno - kanalizacyjnej (rury i kształtki z PVC odporne na niszczące działanie ścieków bytowo-gospodarczych, nawet jeśli te zawierają znaczne ilości chemikaliów).

Analitycy z instytutu badawczego Ceresana w opublikowanym w kwietniu 2019 r. raporcie dotyczącym rynku PVC przewidują, że popyt na ten polimer wzrośnie do 2026 r. do ponad 56 mln ton.brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor® oraz wodorotlenku sodu

Polska


Reportaże

Forum

Ramones

Własna firma produkcyjna 2021-06-06

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23

Cosmoplast

Wtrysk PA6 GF 30 2021-03-20