Anwil z nieco mniejszą produkcją PVC

Anwil z nieco mniejszą produkcją PVC
Produkcja polichlorku winylu oraz tworzyw sztucznych na bazie polichlorku winylu była w ubiegłym roku w Grupie Anwil mniejsza niż w 2007 r. Zmniejszyła się tez produkcja kaprolaktamu. Mimo tego zdaniem prezesa Anwilu uzyskane wyniki ekonomiczne można uznać za jedne z najlepszych w całej historii Grupy Kapitałowej.

Ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze nie ominęło Grupy Anwil, w skład której wchodzą m.in. włocławska spółka Anwil oraz czeska Spolana. W całym 2008 r. Anwil borykał się ze słabnącą koniunkturą w branżach stosujących produkowane przez niego tworzywa sztuczne.

Słabsze wyniki były widoczne zarówno w odniesieniu do skali produkcji jak również jeśli chodzi o wyniki finansowe. I tak jeśli chodzi o produkcję PVC to w porównaniu z 2007 r. w zakładach Anwilu i czeskiej Spolany wytworzono 365 tys. ton tego tworzywa, czyli o 56 tys. ton mniej niż w roku wcześniejszym. Także produkcja tworzyw sztucznych na bazie PVC była mniejsza. 2008 r. zamknięto wynikiem 75,6 tys. ton, podczas gdy rok 2007 przyniósł wytworzenie 85,9 tys. ton.

Polichlorek winylu produkowany w Anwilu trafia w 53 proc. na rynek polski, a w 47 proc. jest przeznaczony na eksport. Z kolei tworzywa na bazie PVC idą w przeważającej większości do Polski i Czech. Słabsza produkcja wymusiła gorsze wyniki finansowe koncernu. Przychody ze sprzedaży firmy zmniejszyły się z 2,82 mld zł do 2,77 mld zł. Załamanie nastąpiło jednak tylko w sprzedaży eksportowej. Wartość sprzedaży kierowanej na rynek lokalny minimalnie bowiem podskoczyła.

Zakład Anwilu we Włocławku

Oczywiście najważniejszym produktem w przychodach ze sprzedaży Anwilu jest suspensyjny polichlorek winylu. Jak wiadomo na polskim i czeskim rynku firmy wchodzące w skład Grupy są jedynymi producentami PVC. Zdolności produkcyjne PVC wynoszą obecnie 435 tys. ton. Instalacja we Włocławku posiada wydajność 300 tys. ton rocznie, a instalacja w czeskich Neratowicach 135 tys. ton rocznie.

W ubiegłym roku można było zaobserwować mniejsze zainteresowanie polichlorkiem winylu w związku z dużo gorszą niż oczekiwano sytuacją gospodarczą - miało miejsce znaczne wyhamowanie koniunktur gospodarczych w wielu krajach europejskich, głównych kierunków eksportowych tworzyw Anwilu. W przeciwieństwie do roku 2007 od początku 2008 roku utrzymywała się słaba koniunktura praktycznie na całym rynku europejskim. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku polskim i czeskim. Mniejsze zapotrzebowanie spowodowało wzrost zapasów tego tworzywa u europejskich producentów. Wysokie zapasy przyczyniały się z kolei do relatywnie niskich cen na polichlorek winylu, w porównaniu do wysokich kosztów związanych z zakupem etylenu. Niekorzystna sytuacja walutowa w Europie objawiająca się bardzo tanim dolarem dodatkowo potęgowała nierównowagę popytu i podaży polichlorku.

Najważniejszym dla Anwilu rynkiem zagranicznym jest rynek niemiecki, ale duże zainteresowanie PVC było odczuwane też na rynku włoskim i ukraińskim. Poza tym Anwil sprzedaje PVC do kilkunastu innych krajów europejskich.

Grupa Anwil specjalizuje się w produkcji granulatów PVC (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PVC (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PVC. Najważniejszymi rynkami zbytu są rynki polski i czeski. Główny cel, jaki Anwil stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat to rozwój mieszanek twardych. W eksporcie głównym celem jest rozwój sprzedaży na rynki państw byłego bloku wschodniego, jak Ukraina, Białoruś, Rosja z dopasowaniem asortymentu pod specyficzne wymagania tych rynków.

- W roku 2008 sytuacja na rynku kabli oraz szeroko rozumianych profili wykorzystywanych w budownictwie pozwoliła osiągnąć satysfakcjonujący poziom sprzedaży w podstawowych grupach produktów. Pomimo dużego znaczenia eksportu, rynek krajowy jest traktowany priorytetowo. Nowoczesne zakłady produkcyjne i inwestycje polskich firm w infrastrukturę stawiają polski przemysł tworzyw w rzędzie liczących się na rynku europejskim. Stale modernizowane pod kątem sprzętowym i sterowania ciągi produkcyjne na naszych instalacjach pozwalają elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku i gwarantować pełną dostępność w podstawowym asortymencie produkowanych granulatów i mieszanek na bazie PVC. Mamy pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PVC - tłumaczą przedstawiciele koncernu Anwil.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska