Audit certyfikujący w Zakładach Azotowych w Tarnowie

Audit certyfikujący w Zakładach… W dniach 23-24 czerwca odbył się w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. (ZAT S.A.) audit certyfikujący System Zarządzania Jakością (SZJ) na zgodność z nową normą ISO 9001:2000.

Jak oceniają auditorzy system funkcjonuje prawidłowo, zgodnie z wymaganiami normy. Potwierdzeniem tego będzie certyfikat, który Zakłady otrzymają od firmy Det Norske Veritas Sp z o.o.

Audit zakresem objął trzy obszary funkcjonowania Zakładów. W sferze produkcyjno – handlowej: produkcję i sprzedaż tworzyw sztucznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, półproduktów dla tworzyw i włókien sztucznych, nawozów azotowych, kwasów nieorganicznych, a także chloru i ługu sodowego, gazów technicznych oraz substancji chemicznych na bazie tych surowców, katalizatorów, ciepła i energii elektrycznej. W sferze projektowania - projektowanie wyrobów chemicznych, tworzyw sztucznych oraz produktów ich przetwórstwa. Trzeci obszar dotyczył usług obejmujących badania fizyko-chemiczne oraz diagnostykę techniczną.

Przypomnijmy. W ZAT S.A. System Zarządzania Jakością funkcjonuje od 6 lat. Certyfikat systemu na zgodność z normą ISO 9001 tarnowskie Azoty posiadają od 1997 roku, wówczas firmą certyfikującą było Biuro "Veritas". Obecnie recertyfikacji dokonała DNV Sp z o.o. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000 wydany przez DNV będzie ważny 3 lata. W okresie 3-letnim, co rok zaplanowano wizyty kontrolne, celem sprawdzenia czy system jest utrzymywany i doskonalony. DNV jest renomowaną norweską firmą certyfikującą. Wydany przez nią certyfikat jest rozpoznawany nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Auditor wiodąca DNV Sp. z o.o. - Wanda Lizak:
Podczas dwudniowego auditu odnieśliśmy się do wszystkich wymogów normy. Widać wyraźnie, że System Zarządzania Jakością funkcjonuje w Zakładach od lat, został wdrożony i jest ciągle doskonalony. Zespół auditorów stwierdził, że System Zarządzania Jakością (SZJ) funkcjonuje w ZAT S.A. zgodnie z nową normą ISO 9001:2000 i potwierdzeniem tego będzie certyfikat, który Zakłady otrzymają od firmy Det Norkse Veritas Sp z o.o Nowa norma na zgodność z którą przeprowadziliśmy audit jest mocno nakierowana na klienta. Zatem potencjalni klienci ZAT S.A. mają gwarancję potwierdzenia jakości wytwarzanych przez tarnowskie Azoty produktów i wyrobów oraz świadczonych usług w postaci certyfikowanego systemu. Klient może być pewien, że na każdym etapie kontaktu z firmą zostanie właściwie potraktowany i odsłużony, właściwie tzn. zgodnie ze światowymi standardami.
Wypowiedź na spotkaniu podsumowującym audit, 24 czerwca 2003, Tarnów, ZAT S.A.

Prezes Zarządu-Dyrektor generalny Ryszard Ścigała:
Dzisiaj posiadanie systemu, zarządzanie nim i legitymowanie się certyfikatem potwierdzającym fakt wdrożenia oraz doskonalenia systemu jest obowiązkiem. A na pewno obowiązkiem będzie po wejściu do UE. To nie przypadek, że Det Norske Veritas certyfikowała dwa systemy zarządzania w naszych zakładach tzn. system zarządzania jakością i w ubiegłym roku system zarządzania środowiskiem. Nasza firma dąży do integracji systemów, zresztą zgodnie z tendencja światową. Konsolidacja systemów: zarządzanie jakością (system funkcjonuje w ZAT S.A. od 1997 roku) i zarządzania środowiskiem (certyfikowany w ubiegłym roku) stwarza dobrą podstawę do kompleksowej, efektywniejszej, zgodnej ze standardami i wymogami obsługi klienta, a także uprości stronę formalną doskonalenia tychże systemów.

Źródło:
informacja prasowa Biura Public Relations,
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

Czytaj więcej:
Prawo 416

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8