Audit w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach

Audit w Zakładach Azotowych… W dniach 21-23 czerwca w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT S.A.) odbył się 3-dniowy audit okresowy dwóch systemów zarządzania: jakością i środowiskowego prowadzony przez grupę auditorów Det Norske Veritas (DNV) Polska. Auditem objęte zostały wszystkie obszary funkcjonowania Firmy (m.in. produkcja, sprzedaż, projektowanie, usługi) na zgodność z normą ISO 9001:2000 (jakość) oraz ISO 14001 (środowisko).

Wynikiem przeprowadzonego auditu okresowego jest rekomendacja utrzymania akredytowanego Certyfikatu Systemu Zarządzania - czytamy w raporcie sporządzonym po przeglądzie przez Rafała Kmiecika, auditora wiodącego DNV Polska.
ZAT S.A., prowadząc tak gruntowną restrukturyzację Firmy doskonalą zarządzanie – ocenił Wojciech Piskorski, auditor DNV Polska. W tym zakresie przez ostatnie lata Zakłady zrobiły bardzo dużo, kadra sięga po nowe rozwiązania. Jesteśmy podbudowani tym co zobaczyliśmy, efektami zmian, świadomością pracowników. Oczywiście doradzamy i wskazujemy, bo taka jest też rola auditów, gdzie i w jaki sposób jeszcze można Firmę doskonalić.

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZAT S.A. Ryszard Ścigała:
Pozytywna ocena naszej Firmy po audicie – zadawala. Po pierwsze – dla naszego otoczenia jest to kolejny sygnał, że tarnowskie Azoty są przedsiębiorstwem, które swoją działalność prowadzi w zgodzie z najwyższymi europejskimi standardami, spełnia normy i stawiane chemii wymagania. Po drugie – oceny dokonuje zewnętrzna, renomowana firma, działająca od lat na światowym rynku, a więc jej rekomendacja co do utrzymania certyfikacji systemów i potwierdzanie faktu doskonalenia rozwiązań systemowych w ZAT S.A. - wzmacniają naszą wiarygodność w oczach klientów i otoczenia. I wreszcie wnętrze Firmy - nie ma dobrych rozwiązań bez świadomych pracowników, na co dzień dbających o jakość produktów i usług oraz zrównoważony rozwój. Przeglądy dowodzą, że w naszych Zakładach mamy takich pracowników, co jest także wynikiem wielu lat wdrażania i doskonalenia systemów czy prowadzonych w Firmie szkoleń.
W tym roku zamierzamy doprowadzić do integracji dwóch systemów zarządzania: środowiskowego i jakością. Będziemy się tutaj posiłkować także doświadczeniami i wiedzą z realizowanego w naszych Zakładach od 10 lat międzynarodowego, prośrodowiskowego Programu "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care).

Przypomnijmy, w ZAT S.A. System Zarządzania Jakością jest certyfikowany od 1997 roku, a jego recertyfikacja na zgodność z nową normą ISO 9001: 2000 miała miejsce w 2003 roku. Od 2002 roku Zakłady legitymują się certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001. Bieżącej certyfikacji tych dwóch systemów dokonała Det Norske Veritas Polska (wcześniej współpraca z PCBC i BVQI). Audity okresowe zewnętrzne prowadzone są zgodnie z wymaganiami dla tego typu przeglądów. Powinna poddawać się nim każda Firma celem doskonalenia i utrzymania systemów zarządzania. Odniesienie ostatniego auditu w ZAT S.A. równolegle do dwóch norm jest kolejnym krokiem do integracji systemów zarządzania i środowiskowego w tarnowskich Azotach.

Czytaj więcej: