Azja głównym konsumentem styrenu

Azja głównym konsumentem styrenu
Styren jest ważnym związkiem organicznym używanym w branży chemicznej. O jego znaczeniu dla branży świadczy fakt, iż - jak podaje agencja Ceresana w swoim raporcie dotyczącym światowego zużycia styrenu - wartość światowego rynku tego związku w 2012 roku wyniosła 41,8 mld dol.

Ok. 40 proc. produkcji używa się do produkcji polistyrenu, tworzywa używanego m.in. branży opakowaniowej. Zdaniem agencji Ceresana, popyt na polistyren nie będzie w najbliższych latach rósł tak dynamicznie jak na inne tworzywa podstawowe ze względu na zachodzące zmiany technologiczne. Zdaniem analityków agencji, wzrost popytu na styren używany do produkcji polistyrenu będzie wynosił 2,3 proc.

Oprócz produkcji polistyrenowych opakowań, zastosowania styrenu obejmują m.in. materiały izolacyjne dla branży budowlanej wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Na styrenie oparte są takie tworzywa, jak ABS, stosowany w branży samochodowej i elektronicznej, czy kauczuki i lateksy styrenowo-butadienowe czy nienasycone żywice poliestrowe. Zdaniem agencji Ceresana, największe tempo rocznego wzrostu zużycia odnotują do roku 2020 segmenty ABS (4,1 proc.) i EPS (3,8 proc.). Wzrostu rynku ABS można spodziewać się w krajach rozwijających się, podczas gdy wzrost zużycia EPS spodziewany jest w krajach wysoko uprzemysłowionych, w których państwo przeznacza subsydia dla rozwiązań efektywnych energetycznie dla budownictwa.

Zużycie styrenu jest uzależnione od popytu na produkty konsumenckie, dlatego też wysoki potencjał wzrostu występuje w krajach rozwijających się. W takich warunkach rynkowych następuje dalsza rozbudowa sektora. Rozwinięcie łańcucha wartości powoduje zwiększenie popytu na styren.

Przykładem takiego rozwoju są Chiny, gdzie zapotrzebowanie na styren w ciągu ostatnich ośmiu lat rosło w tempie 9,6 proc. rocznie. Chiny są obecnie największym odbiorcą styrenu, a rynek chiński odpowiada za 31,5 proc. całkowitego zużycia. Drugie miejsce w rankingu zajmują Stany Zjednoczone, choć tam popyt od 2004 roku spadał w tempie 1,9 proc. rocznie.

Produkcja styrenu przenosi się obecnie do krajów rozwijających się, podczas gdy regiony wysoko rozwinięte - zwłaszcza UE i USA - znacząco redukują swoje moce wytwórcze. Ta zmiana jest konsekwencją wcześniejszego nadmiernego wzrostu zdolności produkcyjnych w czasie, kiedy zapotrzebowanie na styren rosło mniej dynamicznie, bądź wręcz spadało, jak w okresie kryzysu. Wskutek tego w 2009 roku światowe moce zostały ograniczone do 75 proc. Wraz z przeniesieniem produkcji, poziom wykorzystania mocy wytwórczych począł znów rosnąć, a do 2020 roku najwyższy wzrost produkcji nastąpi w Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.