Azoty Tarnów: konsekwentne "niet" dla Rosjan

Azoty Tarnów: konsekwentne
Azoty Tarnów chcą rozwijać się samodzielnie, bez rosyjskiego udziału. Na same remonty firma chce przeznaczyć w tym roku ponad 400 mln zł.

W tym i najbliższych kilku latach Grupa Azoty Tarnów prowadzić będzie remonty i inwestycje na dużą skalę. Jerzy Marciniak, prezes spółki uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu przez rosyjski Acron nie uwzględnia strategii rozwoju firmy i jej potencjału.

- W przyszłym tygodniu upublicznimy strategię, wcześniej przyjętą przez zarząd, w której zawarta jest polityka dywidendowa firmy, plany rozwoju, wskażemy też obszary, w których będziemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Określimy dokładnie program rozwoju” – powiedział Jerzy Marciniak. - Od kilku lat realizujemy strategię, która w dłuższym okresie czasowym przynosi naszym akcjonariuszom zdecydowanie większą wartość niż sprzedaż akcji w wezwaniu.

Prezes poinformował, że w tym roku grupa wyda na inwestycje pokaźne kwoty, w tym ponad 400 mln zł na remonty. Zapowiedział, że w kolejnych latach firma będzie chciała utrzymać CAPEX na podobnym poziomie i przeznaczać istotne kwoty na program rozwoju grupy, uwzględniający wiele elementów rozwoju ZCh Police.

Począwszy od zysku za 2012 rok Tarnów chce wypłacać dywidendę. Zarząd zamierza rekomendować dywidendę w przedziale 40-60 proc. zysku spółki-matki. Ostateczna wielkość dywidendy będzie uzależniona od poziomu inwestycji w danym roku. Zeszłoroczny zysk, na poziomie 208 mln zł, pozostał w spółce.

Jak poinformował prezes, zostanie on przeznaczony w całości na zakup od skarbu państwa 85 proc. akcji Siarkopolu, o ile to oferta Tarnowa zostanie wybrana. Do negocjacji w sprawie zakupu spółki zostały dopuszczone, poza Tarnowem, dwie firmy – Core Minerals Private Limited i Kopalnia Granitu Kamienna Góra.

Marciniak powtarza, że cena 36 zł za akcję, zaproponowana przez rosyjski Acron, nie odzwierciedla wartości godziwej spółki. Dodał, że nawet podniesienie ceny w wezwaniu nie zmieni opinii zarządu, który stoi na stanowisku, że samodzielny rozwój grupy daje większe szanse bardziej efektywnego rozwoju Azotów Tarnów.

- Chcemy realizować własną politykę rozwoju, którą określiliśmy w poprzednich latach i zaktualizowaliśmy z początkiem roku w związku z objęciem akcji spółki z Polic. Mamy nakreślony konkretny plan działań, które doprowadzą do wzrostu wartości firmy - poinformował prezes.

Acron informował ostatnio, że jest gotów do rozmów z zarządem spółki i jej inwestorami. Przedstawiciele rosyjskiej spółki podawali też, że stanowisko zarządu Azotów Tarnów nie odnosiło się do przedstawionego przez spółkę listu intencyjnego.

Grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding w maju wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ. Zapisy ruszyły dzisiaj. Przedstawiciele skarbu państwa, który ma 32,05 proc. akcji spółki, informowali wcześniej, że cena jest raczej poniżej oczekiwań resortu. Podobne stanowisko zajmowali akcjonariusze instytucjonalni – PZU, Generali OFE i Aviva PTE.

Czytaj więcej: Rynek 831

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8