Azoty Tarnów mają kłopoty z przejęciem Puław

Azoty Tarnów mają kłopoty z przejęciem Puław
Zakończyło się przyjmowanie zapisów w ramach ogłoszonego przez Azoty Tarnów wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Puławy. Nie spełniło oczekiwań Tarnowa.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach poinformowały, że złożono zapisy na 1 968 083 akcji stanowiących 10,3 proc. kapitału zakładowego Puław. To mało, bo Tarnów chciał nabyć 32 proc. akcji.

Realizowana konsolidacja sektora chemicznego odbywa się w ramach zaktualizowanej strategii Azotów Tarnów, która została zaakceptowana przez głównych akcjonariuszy spółki, w tym Skarb Państwa. Celem tej strategii jest utworzenie europejskiego lidera przemysłu chemicznego i spółki zdolnej do efektywnej konkurencji w skali globalnej oraz lidera polskiego rynku kapitałowego i kandydata do wejścia do indeksu WIG20. Gotówkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Puław jest pierwszym krokiem w realizacji tej strategii.

Azoty Tarnów przygotowują również ofertę wymiany akcji dla pozostałych akcjonariuszy ZAP według ogłoszonego parytetu wymiany 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcję Puław.

- Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA Puławy jest dobrym sygnałem. Potwierdza, że realizowana przez Azoty Tarnów strategia i nasze sukcesy w konsolidacji sektora chemicznego w Polsce powodują, że większość inwestorów posiadających akcje ZAP jest zainteresowana objęciem akcji w skonsolidowanej Grupie. Zarząd Azotów Tarnów jest zadowolony, że inwestorzy zamiast realizacji gotówkowych zysków z akcji Zakładów Azotowych Puławy wybrali długoterminową inwestycję w Grupę – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów. - Rozumiemy, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze propozycje konsolidacji i razem z nami oczekują efektów synergii z tej transakcji. Mamy szansę stać się jedną z największych grup chemicznych w Europie.

Marciniak przyznał także, że powstanie europejskiego lidera w przemyśle chemicznym spowoduje, że połączona Grupa będzie osiągać lepsze wyniki operacyjne.

- Ta percepcja jest widoczna w wycenie obu spółek, a przede wszystkim w kursie akcji Azotów Tarnów, który wzrósł o blisko 20 proc. w przeciągu ostatniego miesiąca - dodał Jerzy Marciniak.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8