Azoty Tarnów silniejsze niż rok wcześniej

Azoty Tarnów silniejsze niż rok wcześniej
Azoty Tarnów podsumowały 2010 r. Okazuje się, że pod względem sprzedaży i prowadzonej produkcji spółka osiągnęła lepsze wyniki niż w roku wcześniejszym.

Azoty Tarnów to lider na polskim rynku tworzyw konstrukcyjnych i tworzyw sztucznych w ogóle. Sektor tworzywowy jest też dominującym działem w strukturze małopolskiej spółki, działającej również w obszarze nawozowym.

Firma dobrze wykorzystała okres powolnego odradzania się rynku chemicznego. W Europie w ubiegłym roku odnotowano bowiem 10 proc. wzrost produkcji przemysłu chemicznego w porównaniu do roku 2009, przy czym najwyższe tempo wzrostu produkcji odbywało się w sektorze polimerów (15 proc.). Według większości prognoz w bieżącym roku spodziewany jest dalszy wzrost konsumpcji. Czynnikiem wpływającym negatywnie na rozwój sektora tworzyw będzie jednak wzrost cen surowców, w tym ropy naftowej oraz rosnąca walka konkurencyjna ze strony producentów azjatyckich, zwłaszcza chińskich. Ciągłe zwiększanie zdolności produkcyjnych w tym regionie może prowadzić do spadku zapotrzebowania na produkty europejskie.

W minionym roku Azoty Tarnów osiągnęły łączny poziom sprzedaży w wysokości 1,901 mld zł. Przychody były tym samym o 56,5 proc. wyższe niż te zanotowane w 2009 r. Największą sprzedaż odnotowano oczywiście w segmencie tworzyw sztucznych. Wyniosła one 929,4 mln zł i była o ponad 350 mln zł wyższa niż w 2009 r. Łącznie sektor tworzyw wygenerował w 2010 r. aż 48,9 proc. ogólnej wartości przychodów uzyskanych przez Azoty Tarnów.

Przełożyło się to również co zrozumiałe na poziom produkcji odbywającej się w spółce. W odniesieniu do tworzyw konstrukcyjnych zwiększył się on ze stanu 38 tys. ton w 2009 r. do 42 tys. w 2010 r. Wzrosła również produkcja kaprolaktamu, z 88 tys. ton do 93 tys. ton.

Produkty Azotów Tarnów sprzedawane były głównie zagranicę. Tworzywa trafiały przede wszystkim do Niemiec, Belgii, Włoch i Czech i Azji.

Jak na tak dużą firmę przystało Azoty nie rezygnowały z prowadzenia działalności w dziedzinie badań i rozwoju. W obszarze tworzyw konstrukcyjnych prowadzono prace nad rozwojem technologii wytwarzania politrioksanu oraz nad nowymi modyfikowanymi odmianami tworzyw konstrukcyjnych. Prace badawcze w obszarze kaprolaktamu skoncentrowane były na poprawie wskaźników ekonomicznych procesu oraz umożliwieniu dalszej intensyfikacji Wytwórni Kaprolaktamu.

Ubiegły rok z perspektywy Azotów Tarnów to także dwa arcyważne przejęcia. Wpierw pozyskano niemieckiego producenta poliamidu 6 firmę Unylon Polymers, potem zaś Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Efektem przejęcia Unylon Polymers jest integracja produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. Wejście ZAK, jednego z największych przedsiębiorstw sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce, do Grupy Kapitałowej pozwala natomiast Azotom na znaczny wzrost skali działania i efektywności w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji nawozów mineralnych oraz stworzenie silnej organizacji biznesowej i to nie tylko na rodzimym rynku chemicznym.

W tej chwili w zakresie tworzyw prowadzone są dalsze inwestycje. Mowa tu o modernizacji i intensyfikacji Wytwórni Kaprolaktamu do poziomu 101,3 tys. ton w ciągu roku oraz intensyfikacji Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych.

Czytaj więcej: Rynek 828 Sprzedaż 127

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8


Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże