Azoty Tarnów sprzedają technologię za 3,2 mln euro

Azoty Tarnów sprzedają technologię za 3,2 mln euro
Indyjski koncern Gujarat State Fertilisers & Chemical (GSFC) zapłaci 3,2 mln euro za korzystanie z technologii należącej do Azotów Tarnów.

Za kwotę około 3,2 mln Euro Azoty Tarnów udostępnią Gujarat State Fertilisers & Chemical Ltd. (GSFC) licencję technologii utleniania cykloheksanu „Cyclopol Bis”. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tarnowskiej spółki wyraziło już zgodę na zawarcie umowy licencyjnej z indyjskim koncernem.

GSFC jest obecnie jednym z dwóch producentów kaprolaktamu w Indiach o zdolnościach produkcyjnych 72 tys. ton rocznie. Firma zaopatruje głównie rynek lokalny. W 1988 r. GSFC nabyła od Azotów Tarnów oraz pozostałych polskich właścicieli projektu technologię wytwarzania cykloheksanolu z benzenu.

W 1997 r. instalacja cykloheksanolu w GSFC została zintensyfikowana przez specjalistów Azotów Tarnów i Biprozat - spółki zależnej tarnowskiej grupy kapitałowej. Obecnie indyjski koncern planuje ponowną modernizację sekcji utleniania cykloheksanu do cykloheksanolu z wykorzystaniem nowego rozwiązania technologicznego, jakie umożliwia posiadana przez Azoty Tarnów metoda „Cyclopol Bis”. W ramach zawartej umowy licencyjnej, tarnowscy eksperci opracują również dokumentację techniczną instalacji i będą wykonywać nadzór autorski nad wdrożeniem technologii w zakładzie produkcyjnym GSFC w Vadodara.

Za licencję i usługi techniczne związane z jej udostępnieniem Azoty Tarnów otrzymają łącznie około 3,2 mln euro. Licencja obejmuje zastosowanie „Cyclopol Bis” jedynie w ramach modernizacji istniejących zdolności produkcyjnych GSFC.

- Licencje nie osłabi naszej konkurencyjności i pozycji na globalnym rynku cykloheksanolu i kaprolaktamu, nie będzie mogła zostać wykorzystana przez GSFC przy budowie nowych zdolności produkcyjnych. Środki uzyskane z kontraktu z GSFC w pierwszej kolejności zostaną przez nas wykorzystane na realizacje własnych przedsięwzięć rozwojowych zawartych w strategii rozwoju 2007-2015 – mówi Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Azotów Tarnów.

Czytaj więcej: Rynek 828

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8