Azoty Tarnów uaktualniają strategię swego rozwoju

Azoty Tarnów uaktualniają strategię swego rozwoju
Grupa Azoty Tarnów przedstawiła uaktualnioną strategię rozwoju na lata 2012 – 2020.

Jak zapowiedziało szefostwo małopolskiej spółki, wykonanie zadań nakreślonych w strategii ma umożliwić Grupie dalszą poprawę pozycji konkurencyjnej oraz rozwój na globalnym rynku chemicznym.

- Zachodzące zmiany na rynkach, takie jak nasilająca się konkurencja czy zmieniające się wymagania klientów skutkują potrzebą zwiększenia skali i optymalizacji działalności spółek Grupy. Uzupełnianie, doskonalenie i dostosowywanie oferty produktowej do wymagań odbiorców przy zwiększonym wykorzystaniu innowacyjnych technologii to nasze podstawowe dążenie – powiedział Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.

Wizja rozwoju spółki do 2020 r. zakłada przede wszystkim wprowadzenie Azotów Tarnów do podstawowego indeksu na GPW oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z trzech największych producentów nawozów w Europie. Firma zapowiada także rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w kraju i zagranicą, a także dalszą integrację wewnętrzną w ramach Grupy Kapitałowej w celu maksymalizacji efektów synergii.

Firma zapowiedziała też, że w latach 2012-2020 jej działalność produkcyjna i handlowa będzie skoncentrowana na sektorze produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych; sektorze zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych; sektorze chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu, alkoholi OXO, plastyfikatorów, oraz chemikaliów specjalistycznych oraz sektorze chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej.

Czytaj więcej: Rynek 830

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8