Azoty Tarnów wstrzymały produkcję kaprolaktamu

Azoty Tarnów wstrzymały produkcję kaprolaktamu
Azoty Tarnów zmuszone były wstrzymać swoją produkcję kaprolaktamu. Powodem awaria jaka dotknęła instalację.

Azoty to jeden z dwóch producentów kaprolaktamu w Polsce. Drugim są Zakłady Azotowe w Puławach. Tarnowska spółka zmuszona była jednak czasowo zaprzestać produkcji surowca. Przyczyną wyłączenia działających instalacji było rozszczelnienie komory spalania siarki instalacji siarczanu hydroksyloaminy w Wytwórni Kaprolaktamu.

W tej chwili w firmie prowadzone są intensywne prace nad przywróceniem ciągłości linii produkcyjnej kaprolaktamu, której ponowne uruchomienie zaplanowane jest na 25 lipca. Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych przewidywane jest natomiast w pierwszym tygodniu sierpnia.

Jak zapewniają przedstawiciele Zakładów Azotowych w Tarnowie zdarzenie nie powinno skutkować poważniejszymi konsekwencjami ani zagrożeniem dla środowiska.

Czytaj więcej: Rynek 831

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8