Azoty w europejskiej elicie nawozowej

Azoty w europejskiej elicie nawozowej
Podczas ubiegłotygodniowego walnego zgromadzenia organizacji Fertilizers Europe dwóch przedstawicieli Grupy Azoty zostało powołanych w skład jej zarządu. Na nową, dwuletnią kadencję został powołany wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA, Andrzej Skolmowski, oraz członek zarządu Grupy Azoty "Puławy" SA, Marek Kapłucha.

Andrzej Skolmowski został członkiem zarządu Fertilizers Europe, będzie także pełnił funkcję Vice-Chairman of Statistics Commitee. Marek Kapłucha, który wcześniej pełnił rolę Chairman of Trade and Economic Commitee, został wybrany do pełnienia prestiżowej funkcji Vice-President of Fertilizers Europe.

Powołanie przedstawicieli Azotów na ważne stanowiska w strukturach FE pozwoli Grupie Azoty na współdecydowanie o charakterze rynku nawozowego w Europie oraz na lepszą współpracę koncepcyjną z firmami zrzeszonymi w organizacji.

Obchodząca w tym roku ćwierćwiecze działalności organizacja Fertilizers Europe, dawniej EFMA, skupia największe europejskie firmy nawozowe. Naczelne cele FE to edukacja, analiza i rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem nawozów, nadzorowanie interesów unijnego rynku nawozowego oraz współpraca z innymi podmiotami i instytucjami międzynarodowymi. Fertilizers Europe zajmuje mocną pozycję we współpracy z Komisją Europejską w zakresie obrony handlu i polityki ceł antydumpingowych. W skład organizacji wchodzą firmy z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Czech, Węgier, Rumunii, Grecji i Polski.

Czytaj więcej: Rynek 831

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8