BASF: Wzrost sprzedaży w I kwartale ale zyski niższe

BASF: Wzrost sprzedaży w I…

- W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż Grupy BASF wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 3% do 16,2 mld EUR - powiedział dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu Spółki BASF SE, na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym Rosengarten w Mannheim w Niemczech. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 549 mln EUR do 1,7 mld EUR.

- Jak przewidywaliśmy, jest to głównie spowodowane znacznie niższym udziałem segmentów Materiały i Chemikalia. W pierwszym kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy w tych segmentach wyjątkowo wysokie marże na izocyjaniany oraz krakery - mówił Brudermüller. Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmentach Inne oraz Żywienie i higiena również znacznie się zmniejszył, podczas gdy zyski w segmencie Technologii powierzchniowych odpowiadają poziomowi z pierwszego kwartału ubiegłego roku. Natomiast segmenty Rozwiązania dla rolnictwa oraz Rozwiązania dla przemysłu odnotowały znaczny wzrost zysków.

Globalny wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale 2019 r. ukształtowany był wydarzeniami geopolitycznymi i konfliktami handlowymi, zwłaszcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ogólnie stłumiony sentyment rynkowy w przypadku wielu klientów znalazł odzwierciedlenie w podejściu "poczekamy, zobaczymy". W konsekwencji Grupa BASF doświadczyła słabnącego popytu ze strony kluczowych branż, w szczególności sektora motoryzacyjnego.

Ceny spadły o 2% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, co dotyczyło w głównej mierze działalności związanej z izocyjanianami i krakerami. Wyższe ceny w segmentach Technologii powierzchniowych, Rozwiązań dla rolnictwa oraz Rozwiązań dla przemysłu tylko częściowo zrekompensowały oczekiwany spadek cen w segmentach Materiałów i Chemikaliów. Z racji ogólnie ostrożnego podejścia do zamówień wśród klientów wolumeny sprzedaży w Grupie BASF spadły o 4%. Wzrost sprzedaży był napędzany głównie przez efekt portfelowy w segmencie Rozwiązań dla rolnictwa, wynikającego z nabycia znaczących biznesów oraz aktywów firmy Bayer w sierpniu 2018 r. Pozytywny wpływ na sprzedaż we wszystkich segmentach miały również różnice kursowe.

Pozycje nadzwyczajne w wysokości 26 mln EUR miały pozytywny wpływ na EBIT w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, kiedy to wyniosły minus 18 mln EUR. Dodatkowe zyski związane ze zbyciem aktywów w segmentach Rozwiązań dla rolnictwa i Rozwiązań dla przemysłu przewyższyły koszty integracji, dodatkowe opłaty związane z działaniami restrukturyzacyjnymi oraz pozostałe opłaty.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. zysk EBIT zmniejszył się o 505 mln EUR do 1,8 mld EUR. Zysk przed opodatkowaniem zmalał o 520 mln EUR do 1,6 mld EUR. Stawka podatkowa zwiększyła się z 24,1% do 25,4%.

Zysk po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej zmniejszył się o 415 mln EUR do 1,2 mld EUR. Zysk po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej, która obejmuje działalność BASF związaną z ropą naftową i gazem, zwiększył się o 97 mln EUR do 274 mln EUR. W znacznym stopniu było to spowodowane dużym wzrostem wolumenów, zwłaszcza w Rosji, jak również zawieszeniem amortyzacji od momentu uwzględnienia grupy do zbycia w trzecim kwartale 2018 r.

Zysk netto zmniejszył się o 273 mln EUR do 1,4 mld EUR. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,53 EUR w pierwszym kwartale 2019 r. (pierwszy kwartał 2018 r.: 1,83 EUR). Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,65 EUR (pierwszy kwartał 2018 r.: 1,93 EUR).

W pierwszym kwartale 2019 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 373 mln EUR, czyli 858 mln EUR mniej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wolne przepływy pieniężne, które wyniosły 604 mln EUR w pierwszym kwartale poprzedniego roku, spadły do minus 368 mln EUR, co było głównie spowodowane niższymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.

Fuzja Wintershall i DEA

1 maja 2019 r., po otrzymaniu zgody odpowiednich organów, BASF i LetterOne sfinalizowały fuzję spółek Wintershall i DEA. „Za sprawą Wintershall Dea tworzymy wiodącą, niezależną, europejską spółkę zajmującą się wydobywaniem i produkcją, która działa w kluczowych regionach. Łącząc dwa niemieckie podmioty, BASF i LetterOne stworzyły podstawę dla silnego wzrostu spółki Wintershall Dea” – powiedział dr Hans-Ulrich Engel, Wiceprezes Zarządu Spółki BASF SE podczas telekonferencji dotyczącej wyników osiągniętych w pierwszym kwartale 2019 r.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,20 EUR za akcję

Na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza zaproponowały zwiększenie dywidendy o 0,10 EUR do 3,20 EUR za jedną akcję. - Akcja BASF oferuje tym samym atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,3% w oparciu o cenę akcji 60,40 EUR na koniec roku 2018 - podkreślił Brudermüller. Po przyjęciu uchwały przez Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 maja akcjonariuszom BASF SE zostanie wypłacona łączna kwota 2,9 mld EUR.

Prognozy na 2019 r. potwierdzone

Oczekiwania Grupy BASF dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2019 pozostają niezmienione:

  • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,8%
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 2,7%
  • Wzrost produkcji chemicznej: 2,7%
  • Średni kurs EUR/USD w wysokości 1,15 USD za EUR
  • Średnia cena ropy typu Brent rocznie w wysokości 70 USD za baryłkę

BASF potwierdza prognozy dotyczące sprzedaży i zysków dla Grupy BASF zamieszczone w Raporcie BASF z 2018 r. Oczekuje niewielkiego wzrostu sprzedaży, jak również niewielkiego wzrostu EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, którego wartość najprawdopodobniej uplasuje się w niższym przedziale zakresu 1–10%. Przewiduje się, iż wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału (ROCE), którego wartość będzie nieznacznie niższa niż w roku 2018, przewyższy nieco koszt kapitału.

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska