BASF na Europejskim Kongresie Gospodarczym

BASF na Europejskim Kongresie Gospodarczym
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbywał się w dn. 20-22 kwietnia w Katowicach, firma BASF Polska zaprezentowała rozwiązania dla zrównoważonego wykorzystania energii w ramach panelu "Smart energy. Inteligentna energia w świecie". Przedstawiciele spółki wzięli też udział w sesji "Chemia - surowce, innowacje, ekspansja". W obu panelach uczestniczył Dirk Elvermann, dyrektor zarządzający BASF w Polsce.

Sesję "Smart energy. Inteligentna energia w świecie" zogniskowano wokół zagadnień dotyczących nowych technologii, źródeł energii, czynników stymulujących wzrost efektywności energetycznej oraz zarządzania zasobami energii zarówno w produkcji, jak również w miastach i gospodarstwach domowych. Paneliści nawiązali do korzyści płynących z efektywnego wykorzystania energii dla jej odbiorców, gospodarki i środowiska.

Oprócz przedstawiciela BASF w dyskusji uczestniczyli zaproszeni do panelu specjaliści: Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych), Jakub Faryś (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego), Łukasz Gola (Hitachi Europe), Mariusz Kondraciuk (Siemens) oraz Damien Menard (Veolia Energia Warszawa SA). Kształt dyskusji nadał moderator panelu - Henry Foy, korespondent Financial Times na Europę Centralną.

Dirk Elvermann przedstawił pomysły spółki BASF na zwiększenie efektywności energetycznej, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w codziennym życiu. Prelegent odniósł się między innymi do zapotrzebowania przemysłu chemicznego na innowacje, umożliwiające poprawę bilansu energetycznego.

- Idea smart energy jest dla nas - lidera przemysłu chemicznego - bardzo istotna - mówił Elvermann. - Przemysł ten jest jedną z gałęzi gospodarki, które w największym stopniu mogą przyczyniać się do oszczędzania energii. Przy wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, posiadamy też szeroki potencjał wprowadzania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. W ciągu ostatnich 10 lat w BASF ograniczyliśmy zużycie energii o ponad 40 procent i wciąż na bieżąco kontrolujemy bilanse energetyczne procesów produkcyjnych.

Światowe zapotrzebowanie na energię rośnie z dnia na dzień. Szacuje się, że do 2050 roku ludzkość będzie zużywała od dwóch do trzech razy więcej energii niż obecnie. Firma dostrzega potrzebę wprowadzania rozwiązań, które pomogą wychodzić naprzeciw wyzwaniom przyszłości, oferując produkty pozwalające oszczędzać energię - tak w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych.

BASF


- Oszczędzając energię, pamiętamy o wspieraniu w tym dziele naszych klientów - powiedział prezes BASF Polska. - Na tym koncentrujemy nasze działania innowacyjne. Co roku wydajemy na nie prawie dwa miliardy euro. Zwiększanie efektywności energetycznej w BASF polega jednak nie tylko na podnoszeniu jakości samych produktów, ale także na myśleniu o tym, jak poprawić bilans pomiędzy nakładem energii niezbędnym do wytworzenia produktu a energetyczną korzyścią, którą odczuwa nasz klient z owego produktu korzystający.

Przykłady tego typu działań to m.in. przetwarzanie raz wykorzystanych już produktów w systemach zamkniętej pętli, opartych na stosowaniu tworzyw w pełni biodegradowalnych (ecovio) czy korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Firma intensywnie pracuje także nad technologiami związanymi z energetyką wiatrową i solarną oraz biopaliwami.

Koncepcja smart energy jest istotna właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju, który wyznacza kierunek działalności BASF i pozwala na wdrażanie produkcji odpowiedzialnej społecznie. W trakcie całego 2015 roku BASF w Polsce aktywnie promuje ideę inteligentnego wykorzystania energii w publicznej debacie, prowadzonej m.in. w ramach obchodów 150-lecia istnienia firmy. Panel smart energy pokazał, jak dużym zainteresowaniem w Polsce cieszy się ta tematyka. Uczestniczyło w nim liczne grono ekspertów i przedstawicieli mediów.

BASF


Dirk Elvermann wziął również aktywny udział w panelu "Chemia – surowce, innowacje, ekspansja", który został zogniskowany wokół takich zagadnień jak rola zaplecza surowcowego, finansowanie inwestycji chemicznych oraz strategie ekspansji polskiej chemii na rynki zagraniczne. Obok dyrektora zarządzającego BASF Polska do dyskusji włączyli się również: Rafał Baniak (Ministerstwo Skarbu Państwa), Paweł Jarczewski (Grupa Azoty), Jerzy Majchrzak (Ministerstwo Gospodarki), Jacek Podgórski (Anwil) oraz Christoph Sikora (Dow Austria).

Spółka BASF Polska już po raz kolejny zaangażowała się w obrady Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To największa konferencja biznesowa w Europie Centralnej. Wzięło w niej udział blisko 6 tys. przedstawicieli międzynarodowego biznesu, polityki oraz mediów. Znaki rozpoznawcze kongresu to otwarcie dyskusji na tematykę nastawioną na przyszłość i nowe kierunki myślenia o europejskiej gospodarce w świecie. Podczas tegorocznej, siódmej edycji Kongresu wśród głównych wątków debaty wyróżnić można było m.in. kwestie praktycznej realizacji idei innowacyjności w europejskiej gospodarce oraz dylematy związane z energetyką, reindustrializacją i polityką ochrony klimatu.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska