BASF rozszerza ofertę poliamidów i poliftalamidów

BASF rozszerza ofertę poliamidów…

1 lutego 2022 r. firma BASF wprowadziła do obrotu na rynku europejskim kilka klas poliamidów i poliftalamidów, które pozyskała w ramach przejęcia działalności firmy Solvay w zakresie PA66.

Te tworzywa konstrukcyjne, wcześniej oferowane pod nazwą Technyl, dołączą do portfolio firmy BASF, otrzymując nazwę handlową Ultramid. Klienci na całym świecie będą mogli korzystać z szerokiego portfolio tworzyw sztucznych, obejmującego obie klasy PA66 oraz Ultramid One J - poliftalamid (PPA) oparty na PA66/6T. W ten sposób firma BASF będzie wspierać swoich klientów w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzyw sztucznych we wszystkich gałęziach przemysłu, na przykład w zastosowaniach w sektorze E&E, takich jak złącza i wyłączniki dla elektroniki użytkowej i domowej, a także w pojazdach autonomicznych i w obszarze dotyczącym e-mobilności.

Przejęcie przez firmę BASF działalności Solvay w zakresie poliamidów obwarowane było przez Komisję Europejską pewnymi warunkami. W rezultacie firma BASF zaczęła z powodzeniem oferować zintegrowane tworzywa konstrukcyjne na rozwijających się rynkach w Azji, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Obecnie, po wygaśnięciu ustalonych warunków, firma BASF wprowadzi te klasy tworzyw na rynek europejski. - Możemy już zaoferować naszym klientom z całego świata kolejne poliamidy i poliftalamidy - powiedział Abdullah Shaikh, dyrektor globalnego zespołu ds. PPA.

- Z radością czekamy na możliwość współpracy nad projektami, które uwolnią pełny potencjał stosowania Ultramid One J w innowacyjnych komponentach E&E. Ze względu na swój profil właściwości, PPA stanowi idealne uzupełnienie naszego istniejącego portfolio tworzyw sztucznych, gdyż pozwala nam zaoferować odpowiedni poliftalamid dla szerokiej gamy wymagań produktowych, w tym dla zupełnie nowych zastosowań.

Ultramid One J zostanie zintegrowany z portfolio PPA, które w 2016 roku firma BASF wprowadziła na rynek pod marką Ultramid Advanced. Wypełnia on lukę w ofercie pomiędzy klasami poliamidów i poliftalamidów firmy BASF. To wysokowydajne tworzywo sztuczne charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i dielektrycznymi zarówno w warunkach wysokiej wilgotności, jak i w podwyższonych temperaturach, a jego niska absorpcja wody zapewnia dobrą stabilność wymiarową. Ultramid One J rozszerza gamę kolorów i wzorów komponentów, ponieważ może być barwiony na pomarańczowo i na szaro, a także na różne odcienie bieli. Ze względu na bardzo wysoką płynność idealnie nadaje się do produkcji małych i złożonych komponentów wymagających ochrony elektrycznej.

p122-ultramid-one-j
Ultramid One J

Dostępne karty UL pokazują znakomite wartości wskaźnika RTI i badań rozżarzonym drutem. Zastosowany środek opóźniający palenie nie zawiera halogenków. Firmy BASF i Solvay podpisały umowę o przejęciu działalności firmy Solvay w zakresie zintegrowanych poliamidów we wrześniu 2017 r. W styczniu 2019 r. Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie, ustalając jednocześnie pewne warunki; obejmowały one między innymi sprzedaż zakładów produkcyjnych poliamidu 66 firmy Solvay w Europie. Firma BASF sfinalizowała przejęcie działalności w zakresie poliamidów 31 stycznia 2020 r. Dzięki integracji wstecznej adyponitrylu (ADN), który jest głównym surowcem, firma BASF posiada obecnie cały łańcuch wartości dla poliamidu 66, dzięki czemu wzmocniła niezawodność dostaw. Działalność ta została włączona do działów Performance Materials i Monomerów firmy BASF.

Ultramid Advanced

Portfolio poliftalamidów firmy BASF powstało w oparciu o cztery polimery: Ultramid Advanced N (PA9T), Ultramid Advanced T1000 (PA6T/6I), Ultramid Advanced T2000 (PA6T/66) oraz znany od dawna Ultramid T KR (PA6T/6). Stanowią one podstawę następnej generacji lekkich, wysokowydajnych komponentów z tworzyw sztucznych znajdujących zastosowanie w wielu różnych sektorach, w tym w branży motoryzacyjnej, w dziedzinie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, inżynierii mechanicznej i dóbr konsumpcyjnych. Portfolio PPA jest dostępne na całym świecie. Uzupełnia je oprogramowanie do symulacji BASF Ultrasim oraz bogate doświadczenie w zakresie rozwoju zastosowań. Oferta obejmuje ponad 50 klas związków chemicznych do formowania wtryskowego i wytłaczania, a także produkty z dodatkiem lub bez dodatku środków opóźniających palenie. Związki te dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej: od bezbarwnego do czarnego z możliwością znakowania laserowego, ze wzmocnieniem szklanym z krótkich lub długich włókien lub wzmocnieniem z włókien węglowych oraz z różnymi stabilizatorami termicznymi.