BASF utrzymuje tendencję wzrostową

Perspektywy na cały rok 2011
W swojej prognozie BASF zakłada, że wydobycie ropy naftowej w Libii nie zostanie wznowione w 2011 r. Firma oczekuje wyższej średniorocznej ceny ropy. Dlatego podniesiono poprzednią prognozę ceny ropy z 90 dolarów za baryłkę do 100 dolarów za baryłkę.

Pomimo niższego wydobycia ropy, grupa BASF spodziewa się w 2011 roku znacznego wzrostu sprzedaży. Ze względu na zaprzestanie wydobycia ropy naftowej w Libii spółka wychodzi z założenia, że wykazane w zyskach z działalności operacyjnej niekwalifikujące się do odliczenia podatki od wydobycia ropy naftowej będą w 2011 r. niższe o 700 mln EUR (zakładana wysokość w 2011 r.: 280 mln EUR, 2010: 983 mln EUR). Hambrecht: „Po skorygowaniu o należny podatek od wydobycia ropy naftowej nadal dążymy do znacznego poprawienia najlepszego w historii wyniku z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych osiągniętego w 2010 roku. Także w roku 2011 uzyskamy wysoką premię na kosztach kapitałowych.”

Wzrost sprzedaży i zysków we wszystkich segmentach
We wszystkich obszarach segmentu Chemicals odnotowano znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Jego przyczyny to – oprócz znacznie wyższych cen sprzedaży w niemal wszystkich obszarach – także większa ilość sprzedanych produktów oraz korzystne kursy walut. Zysk był wyraźnie wyższy niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przyczyniły się do tego głównie dobre marże, zwłaszcza w łańcuchu tworzenia wartości dodanej dla kwasu akrylowego oraz wysoki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych.

W segmencie Plastics odnotowano we wszystkich obszarach znaczny popyt, co przełożyło się na poprawę sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2010 roku. Ze względu na utrzymujący się niedobór wielu produktów wzrostem kosztów surowców, w szczególności w obszarze Performance Polymers, można było obciążyć kupujących. Dzięki wysokiej sprzedaży mocno wzrosły zyski.

Także w segmencie Performance Products sprzedaż istotnie przekroczyła poziom z analogicznego kwartału roku ubiegłego. Do tak znacznego wzrostu sprzedaży przyczyniła się w istotny sposób przejęta działalność firmy Cognis. Dodatkowo na wzrost obrotów wpłynęły wyższe ceny spowodowane wzrostem kosztów surowców. Zyski poprawiły się ze względu na przejęcie działalności Cognis, efekty synergii z integracji firmy Ciba oraz ze względu na udane repozycjonowanie połączonych działalności.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska