BASF utrzymuje tendencję wzrostową

W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wyrażone w dolarach USA wzrosły o 21%, a w EUR o 22%. Pomyślnie rozwijała się branża chemiczna. Szczególnie w obszarach Petrochemicals, Performance Polymers i Catalysts wzrosły ceny z powodu wyższych kosztów surowców. W segmencie Agricultural Solutions przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom z pierwszego kwartału ubiegłego roku, głównie za sprawą fungicydów. Zysk był o 64 mln EUR wyższy niż w pierwszym kwartale 2010 r. i wynosił 393 mln EUR. Segment Functional Solutions skorzystał z ożywienia w przemyśle motoryzacyjnym i znacząco przyczynił się do wzrostu zysków.

W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wyrażone w walucie lokalnej wzrosły o 28%, a w euro o 33%. Wzrosła sprzedaż w branży chemicznej, a za wzrost kosztów surowców w dużej mierze zapłacił klient. Segment Performance Products wniósł znaczący wkład do wzrostu sprzedaży, przede wszystkim dzięki integracji działalności Cognis. Zysk wzrósł o 106 mln EUR do 416 mld EUR, a wzrost ten był uwarunkowany zarówno cenowo jak i ilościowo.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie wartość przychodów ze sprzedaży wyrażona w walucie lokalnej była o 20%, a w euro o 25%, wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ze względu na silny popyt ze strony branży motoryzacyjnej oraz wzrost cen mocno zwiększyły się przychody ze sprzedaży w obszarach Catalysts i Coatings. Zysk wzrósł o 27 milionów EUR do poziomu 91 milionów EUR. Bardzo pomyślnie kształtowała się nadal działalność w obszarze środków ochrony roślin. Segment Oil & Gas poprawił zyski głównie z powodu wzrostu cen.
Zysk po opodatkowaniu i uwzględnieniu udziałów innych wspólników wzrósł o 1,4 miliarda EUR do poziomu 2,4 miliarda EUR.

Kwota zysku przypadająca na jedną akcję wynosiła w I kwartale 2011 r. 2,62 EUR przy 1,12 EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk na jedną akcję skorygowany o wpływy nadzwyczajne i odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wynosił 1,94 EUR (w analogicznym okresie roku ubiegłego roku ubiegłego: 1,32 EUR).

Na koniec pierwszego kwartału 2011 r. cena akcji BASF wynosiła 61,03 EUR i była o 2,2% wyższa od kursu na koniec 2010 roku. W ten sposób kurs akcji BASF kształtował się nieco lepiej niż niemiecki indeks giełdowy DAX 30, który w tym samym okresie zanotował wzrost o 1,8%.

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010 w wysokości 2,20 EUR na akcję. Hambrecht: "Podtrzymujemy nasze ambitne zamiary odnośnie do dywidendy i planujemy wypłatę około 2 miliardów EUR naszym akcjonariuszom. Dążymy do dalszego zwiększenia dywidendy każdego roku, a przynajmniej chcemy utrzymać jej wypłaty na poziomie roku poprzedniego.” Jeżeli przyjąć za podstawę kurs zamknięcia 2010 roku, to BASF oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie 3,7%.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska