BASF utrzymuje tendencję wzrostową

BASF utrzymuje tendencję wzrostową
Firma BASF energicznie zaczęła 2011 rok. Instalacje produkcyjne były dobrze wykorzystywane – zwłaszcza w branży chemicznej (Chemicals, Plastics, Performance Products, Functional Solutions) wystąpił wzrost popytu w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Obroty wzrosły o 25% do 19,4 miliardów EUR. Do tak znacznego wzrostu sprzedaży przyczyniła się w istotny sposób przejęta grudniu 2010 roku działalność firmy Cognis. Trzęsienie ziemi w Japonii i jego konsekwencje, a także napięta sytuacja polityczna w Afryce Północnej do tej pory nie wpłynęły na wyniki BASF.

– Pomimo znacznego wzrostu kosztów surowców, zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych wzrósł o 40%, do poziomu 2,7 mld EUR – powiedział prezes zarządu BASF, dr Jürgen Hambrecht, podczas Walnego Zgromadzenia spółki w centrum kongresowym Rosengarten w Mannheim. W trakcie obrad z Zarządu spółki ustąpili dr Hambrecht oraz dr John Feldmann. Pracami Zarządu w nowym składzie kierował będzie dr Kurt Bock.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego sprzedaż wzrosła w niemal wszystkich segmentach rynku. Ze względu na sytuację w Libii wstrzymano z końcem lutego 2011 roku wydobycie ropy naftowej w tym kraju, w związku z czym zmniejszyły się także wydobywane ilości tego surowca w segmencie Oil & Gas. Nieznaczne spadki cen odnotowano w segmencie Agricultural Solutions. W pozostałych segmentach rynku ceny rosły.

Zysk operacyjny wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 39% do 2,6 miliarda EUR. Zysk EBITDA wzrósł o 738 mln EUR do 3,4 mld EUR. Marża EBITDA wzrosła do 17,4 % (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 17 %).

Wynik finansowy w wysokości 830 milionów EUR był o 910 milionów EUR wyższy niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Był on wynikiem wpływów nadzwyczajnych w wysokości 887 milionów EUR ze sprzedaży udziałów BASF w spółce K+S Aktiengesellschaft. Ogółem przychody nadzwyczajne przed opodatkowaniem wyniosły 705 milionów EUR.

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł w pierwszym kwartale 2011 r. o 1,6 miliarda EUR do 3,4 miliarda EUR. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 24,7% i była niższa niż w pierwszym kwartale 2010 roku. Spadek ten był głównie wynikiem zmniejszenia udziału wysoko opodatkowanego segmentu Oil & Gas.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska