BASF wspiera polskie innowacje

BASF wspiera polskie innowacje
W dniach 15-16 czerwca w Krakowie firma BASF Polska wzięła udział w Kongresie Polska Chemia, zorganizowanym już po raz trzeci przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Firma po raz kolejny wyraziła wsparcie dla innowacji i programów sektorowych, które mają pobudzać zarówno przemysł chemiczny, jak i całą polską gospodarkę do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw chemicznych na świecie, BASF rocznie generuje sprzedaż na poziomie 10 mld euro w oparciu o produkty, które są dostępne w sprzedaży krócej niż pięć lat. Innowacyjne podejście firmy i konieczność poszukiwania zarówno coraz nowocześniejszych rozwiązań, jak i coraz skuteczniejszych metod ich wdrażania na polskim rynku podkreślał Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska, który wziął udział w panelu dyskusyjnym "Wyzwania przemysłu chemicznego w Europie".

- Jako przedstawiciele przemysłu chemicznego powinniśmy zadać sobie pytanie: w jaki sposób dzięki naszym produktom możemy przyczynić się do wspierania naszych klientów w całym łańcuchu wartości, w jaki sposób możemy pomóc im się wyróżnić, w jaki sposób możemy pomóc im stworzyć wartość dodaną? - mówił Andreas Gietl. - Otwarcie polskiej gospodarki na innowacje, tak często podkreślane w Krakowie, to kierunek, który może zapewnić zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego w nadchodzących latach.

Skoordynowanie partnerstw pomiędzy światem nauki i biznesu, zaangażowanie organizacji wspierających finansowanie projektów, np. poprzez przydzielanie funduszy unijnych, połączenie instrumentów, które pozwolą pomysły przekształcić w namacalne rozwiązania - to wszystko jest konieczne, aby osiągnąć wspomniane powyżej cele. Części odpowiedzi na pytanie o to, jak przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych projektów na polskim rynku i jak pomysły przekuć w realny sukces, można poszukiwać w ramach programu Start in Poland, ogłoszonego przez przedstawicieli administracji rządowej na Kongresie Impact w Krakowie (który odbywał się równolegle do kongresu branży chemicznej).

- Często podkreśla się, że zasadniczym czynnikiem, którego potrzebuje polska innowacyjność, jest zwiększanie nakładów na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej - powiedział Marek Jagieła, dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej BASF Polska, który podczas kongresu wziął udział w debacie "R&D i innowacje w przemyśle chemicznym". - To warunek konieczny, ale równie ważna jest kwestia w pełni efektywnego wykorzystania już istniejącej infrastruktury. To potrzeba otwarcia na partnerstwo i współpracę firm, instytutów badawczych, administracji i jednostek naukowych. To także kwestia adekwatności - dostosowania kierunku rozwoju innowacji do aktualnych potrzeb biznesu oraz globalnych trendów.

Dzięki wartości dodanej, osiągniętej poprzez rozwijanie innowacji technologicznych, mogą zyskać wszystkie branże - od przemysłu chemicznego, który ze względu na swą specyfikę od lat jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów, poprzez odbiorców branży chemicznej - przemysł motoryzacyjny, budowlany, kosmetyczny, opakowaniowy - aż do końcowego odbiorcy. A to w ostatecznym etapie przełoży się także na lepsze dostosowanie do potrzeb klientów i zmieniającego się świata.

BASF Polska promuje również najwyższe standardy procesów technologicznych oraz wspiera ich współtworzenie w branży chemicznej. Podczas Kongresu Polska Chemia Marek Jagieła, Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej w BASF Polska oraz Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podpisali deklarację partnerstwa strategicznego w ramach Programu "Bezpieczna Chemia". Tym samym firma BASF dołącza do autorskiego Programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Poprzez uczestnictwo w projekcie firma wspiera rozwiązania, które mają na celu m.in. promocję zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród firm członkowskich PIPC, propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa czy promocję najlepszych praktyk w dziedzinie BHP.

- Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy jest dla BASF wysokim priorytetem - powiedział Andreas Gietl. - Ważne są nie tylko zasady bezpieczeństwa, ale także bycie liderem i przykładem w tej dziedzinie. Dbałość o wysoki stopień świadomości oraz przejrzyste wytyczne w tym zakresie są częścią naszej licencji do działania. BASF Polska zapewnia bezpieczne warunki pracy i stale motywuje pracowników, m.in. poprzez kampanie wewnętrzne (np. Świeć Przykładem). Cenimy także możliwość wymiany doświadczeń w ramach platform dialogu, takich jak program "Bezpieczna Chemia" koordynowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

BASF


Firma pragnie wspierać przemysł chemiczny w zwiększaniu świadomości na temat potrzebnych regulacji w zakresie BHP czy zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym. W ramach Programu "Bezpieczna Chemia" inicjowane są działania, służące stworzeniu niezależnej i transparentnej platformy spotkań, która finalnie ma zaowocować dalszym rozwojem standardów przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży chemicznej.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska