BASF z zadowoleniem podsumowuje rok 2013

BASF z zadowoleniem podsumowuje rok 2013
Podczas dorocznej konferencji w Ludwigshafen kierownictwo firmy BASF przedstawiło wyniki finansowe za ubiegły rok. W porównaniu do roku 2012 widoczna jest poprawa wyników chemicznego giganta - w 2013 roku przychody wyniosły 74 mld euro (wzrost o ok. 3 proc.), zaś zysk EBIT bez uwzględnienia pozycji nadzwyczajnych - 7,2 mld euro (wzrost o 8 proc.). Zysk netto za rok 2013 wyniósł 4,8 mld euro, a więc również był nieco wyższy niż w roku poprzednim. Rekordowy poziom 7,9 mld euro osiągnęły przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

- Rok 2013 był kolejnym wymagającym rokiem dla branży - powiedział dr Kurt Bock, prezes BASF. - Tym niemniej, osiągnęliśmy nasz cel: sprzedaliśmy więcej, bliżej współpracując z naszymi klientami w celu rozszerzenia naszej oferty produktowej.

Największe wzrosty przychodów ze sprzedaży odnotowano w branży ropy i gazu (14,8 mld euro, wzrost o 16 proc.), rozwiązań dla rolnictwa (5,2 mld euro, wzrost o 12 proc.), w segmencie Functional Materials & Solutions (17,3 mld euro, wzrost o 1 proc.) oraz w dziale Inne (4,2 mld euro, wzrost o 3 proc.). Spadła natomiast sprzedaż w dziale chemikaliów (o 5 proc., do poziomu 17 mld euro) oraz Performance Products (o 1 proc., osiągając poziom 15,5 mld euro).

Prezes BASF stwierdził, iż choć spółka nie spodziewa się w bieżącym roku jakiejś rewolucyjnej poprawy sytuacji na rynku, to jednak w prognozach na 2014 rok kierownictwo firmy zachowuje ostrożny optymizm ze względu na przewidywane przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego. W branży chemicznej stopa wzrostu powinna być zbliżona do ubiegłorocznej, przy czym najszybciej powinien rosnąć sektor transportu, branża elektroniczna oraz dóbr konsumpcyjnych, co pozytywnie wpłynie na wyniki BASF.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska