BASF zwiększył zyski mimo niskiego popytu

BASF zwiększył zyski mimo niskiego popytu
Przychody ze sprzedaży w Grupie BASF wzrosły o 3 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym trzecim kwartałem i osiągnęły 18,3 mld euro. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze znacznego zwiększenia wolumenu w dziale Natural Gas Trading. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 150 mln euro do około 1,8 mld euro. Główny wkład w powyższe wyniki miały segmenty Chemicals oraz Oil & Gas, a także segment Inne. Negatywny wpływ na wzrost miało znaczne zmniejszenie się zysków w segmencie Agricultural Solutions.

- Otoczenie gospodarcze w trzecim kwartale 2014 r. wciąż było trudne - powiedział dr Kurt Bock, prezes BASF SE. - Napięcia geopolityczne i rosnąca niepewność co do globalnego rozwoju gospodarczego znacząco stłumiły popyt na produkty chemiczne. Niemniej jednak sprzedaż i zyski Grupy BASF zwiększyły się trzecim kwartale 2014 r.

W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku zysk EBIT wzrósł o 128 mln euro do 1,8 mld euro. Wynik EBITDA zwiększył się o kwotę 30 mln euro do 2,5 mld euro. Dochód przed opodatkowaniem oraz udziały mniejszościowe zwiększyły się o 126 mln euro w stosunku do analogicznego kwartału w ubiegłym roku i wyniosły 1,6 mld euro. Z uwagi na wyższą stawkę podatkową i wzrost udziałów mniejszościowych zysk netto zmniejszył się o 53 mln euro do 1 mld euro.

W czwartym kwartale 2014 r. BASF nie spodziewa się wzrostu popytu. Firma skorygowała swoje oczekiwania wobec globalnej gospodarki w 2014 r., obniżając prognozy wzrostu PKB, wzrostu produkcji chemicznej oraz średniej ceny za ropę naftową Brent.

- Zakładamy utrzymanie się zmiennego i trudnego otoczenia - powiedział Bock. - Niemniej jednak nadal zamierzamy przynajmniej minimalnie zwiększyć nasz zysk EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych za 2014 r.

Przychody ze sprzedaży najprawdopodobniej nieco spadną w wyniku planowanego na ten rok zbycia działu zajmującego się handlem gazem i jego magazynowaniem, jak również w związku z negatywnym wpływem zmiany kursów walutowych.

W trakcie prezentacji wyników BASF ogłosił zrewidowane cele finansowe na 2015 r. (pierwotnie opublikowane w 2011 r.). Z dzisiejszego punktu widzenia BASF nie zrealizuje ambitnych celów finansowych na 2015 r. (sprzedaż: 80 mld euro; EBITDA: 14 mld euro). Tempo wzrostu produktu krajowego brutto, produkcji przemysłowej oraz produkcji chemicznej w latach 2010–2015 będzie niższe od pierwotnie zakładanego. BASF oczekuje obecnie, że średni roczny wzrost globalnego PKB będzie o około 0,8 punktu procentowego niższy (poprzednie założenia: 3,4 proc. rocznie; obecne założenia: 2,6 proc. rocznie). Według obecnych założeń tempo wzrostu produkcji przemysłowej ma wynieść 3,4 proc., a nie 4,6 proc. rocznie. Firma zakłada również, że tempo wzrostu produkcji chemicznej wyniesie 4,0 proc., a nie 4,9 proc. rocznie, jednak wciąż będzie wyższe od tempa wzrostu PKB i produkcji przemysłowej.

- Powody słabej globalnej koniunktury gospodarczej są oczywiste: zmniejszona dynamika wzrostu na rynkach wschodzących oraz spóźnione odzyskiwanie kondycji przez gospodarkę europejską - powiedział Bock.